Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak: Başvuru Tarihi ve Şartları Nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak: Başvuru Tarihi ve Şartları Nedir?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 235 personel alımı yapacak. Bakanlık 235 personel alımı başvurusu ne zaman yapacak? Başvuru şartları nedir?

Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 11 - 24 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.