Reisi'den Suriye için toprak bütünlüğü vurgusu

Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 7'ncisi yapılacak Astana zirvesi için bugün Tahran’da buluşacak. İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin davetiyle İran’ın başkenti Tahran’da olan Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda resmi tören ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Reisi başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından, iki ülke arasında imzalanan 8 anlaşma için imza töreni düzenlendi. İki lider, törenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

  • Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'nı bitirmiş olduk. Yeni bir ivme kazanacak ilişkilerimiz.
  • 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef Covid-19 sebebiyle ciddi manada gerileme ile karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7 buçuk milyar doları yakaladık. İnanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşü ile 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşacağız.
  • Bugün burada bir diğer önemli toplantı daha gerçekleştiriyoruz, Astana üçlüsü olarak bir araya geliyoruz. Putin ve Reisi ile bir araya gelip gelişmeleri değerlendireceğiz. Astana sürecini yeniden ayağa kaldırma süreci olacaktır.
  • PKK, PYD ve FETÖ iki ülke için de ciddi sorundur. Bunlar, oldukları ülkenin huzurunu bozan baş belalarıdır.

Reisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • İki ülke arasındaki güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele aldığımız konulardan oldu. Terörizmle mücadele, iki ülke tarafından da vurgulandı.
  • Terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir ama halkların güvenliğini tehlikeye atanlar, teröristtir ve onlarla mücadele edilmesi gerekir. Batı'da uygulanan çifte standart, bizim tarafımızdan reddedilmektedir.
  • Türkiye ve İran'ın ortak sanayi siteleri kurması bugün anlaştığımız konulardan bir tanesi
  • Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması vurgulandı iki ülke tarafından da.
  • Türkiye ve İran'ın ortak sanayi siteleri kurması bugün anlaştığımız konulardan bir tanesi.
  • (Türkiye ve İran) İki ülke arasında 30 milyar dolar ticaret hacmi belirledik. Bu mevcut ortak ticaret hacminin üç katına çıkarılması demek

İran ve Türkiye arasında 8 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile görüşmesinde iki ülke arasında 8 anlaşmaya imza atıldığını duyurdu. Erdoğan, sözkonusu anlaşmaları, "İstişarelerimizin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum" notuyla yaptığı bir Twitter açıklamasıyla duyurdu.

fycdmqjxoaus9an.jpg

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığındaki Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, terörle mücadeleden, düzensiz göç ve küresel gıda krizine kadar birçok konuda iş birliği mesajına yer verildi.

Bildiride tarafların, ikili ilişkilerinin mevcut durumunun yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ışığında aralarındaki son dört asırdır kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin varlığı ve devamı ile bu ilişkilerin, karşılıklı saygı, karşılıklı çıkar ve iyi komşuluk temelinde genişletilmesinin önemi vurgulandı.

İki ülkenin üst düzey yetkililerinin ekonomik, ticari ve transit geçişlerle ilgili bağlarını sürekli biçimde geliştirmeye yönelik güçlü siyasi iradelerini yinelediği belirtilen bildiride, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin geçmiş toplantılarında alınan kararların uygulanması ihtiyacı kaydedildi.

Türkiye ve İran'ın ikili ve bölgesel düzeyde, terörün her türüne ve biçimine karşı güçlü siyasi iradelerini ifade ettiği vurgulanan bildiride, şu ifadeler yer aldı:

"Taraflar, çatışmaların barışçı çözümü için bölgesel ve uluslararası mekanizmaların asli, yadsınamaz önemini ve daha adil bir uluslararası düzenin kurulmasını teminen adaletli, tam kapsayıcı ve insani yaklaşımların gerekliliğini vurgulayarak; siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel ve güvenlik iş birliğinin yanı sıra iki ülke arasında sürekli üst düzey heyet teatileri ziyaretleri yoluyla, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönündeki amaçlarını bir kez daha tekrarlamışlardır."

-Yatırımlar

Tarafların mevcut mekanizmalardan tam anlamıyla yararlanmak ve Karma Ekonomik Komisyon, Tercihli Ticaret Anlaşması (PTA), ulaştırma, bankacılık, gümrük, sağlık ve tarım alanlarında ortak iş birliği komiteleri dahil yürürlükte bulunan anlaşmaları ve düzenlemeleri tam olarak uygulamak suretiyle ikili ticaret hacmini artırma ve ekonomik iş birliği için yeni imkanlar yaratma konusundaki taahhütlerini vurguladığı belirtilen bildiride, tarafların, yatırımlara yönelik güvenli ve cazip bir ortam yaratmak dahil, iki ülkenin özel sektörlerine garanti ve teşvik sağlamanın önemini yineledikleri kaydedildi.

Bildiride, bölgesel kara yolları ve demir yolları transit ve ulaştırma koridorlarında altyapıya ortak yatırım yapılması yönünde özel sektörleri teşvik konusundaki iradelerini ifade eden iki ülkenin, enerji alanında ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesini vurguladığı belirtildi.

Evrenin korunması ve su kaynakları yönetimi alanlarında ortak iş birliğini güçlendirmek ve genişletmek amacıyla ikili istişarelerin sürdürülmesini ve ortak çalışma gruplarının kurulmasının vurgulandığına da yer verilen bildiride, "Taraflar, konsolosluk işlerinde iş birliğini genişletmeye yönelik çabaların artırılması ve konsolosluk istişarelerinin düzenli olarak yapılması ihtiyacı konusundaki ortak çıkarlarını vurgulamışlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İran İslam Cumhuriyeti İslami Şura Meclisi arasında halihazırda mevcut parlamenter diplomasinin ve bunun parlamenter iş birliği yoluyla genişlemesinin üzerinde durmuşlar; uluslararası siyasi uyuşmazlıkların tek taraflı yaptırımlarla değil, yalnızca anlamlı siyasi diyalogla ele alınabileceğine dair inançlarını ifade etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna-Rusya savaşı

İki ülkenin, uluslararası hukuk çerçevesinde, çatışmaların barışçı çözümüne ve bölgesel ve küresel meseleler karşısında güç kullanılmamasına ilişkin ortak çıkarlarını ifade ettiğine yer verilen bildiride, tarafların, Ukrayna'daki savaşın olumsuz sonuçları hakkındaki endişelerini ifade ederken, müzakereler sonucunda elde edilebilecek bir çözümün gerekliliğini ve aciliyetini ve ortaya çıkan küresel gıda krizi dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, krizin insani yansımalarının ele alınmasına yönelik ortak çabaların önemini vurguladıkları kaydedildi.

Terör örgütleriyle mücadele

İki ülkenin, tüm biçimleri ve tezahürleriyle terörizmi kınadıklarını teyit ederek ve fark gözetmeksizin bütün terör örgütleriyle mücadele ihtiyacını hatırda tuttukları belirtilen bildiride, "Taraflar, ortak sınırları boyunca terör örgütlerinin ve organize suç şebekelerinin varlığını ve faaliyetlerini önlemek için karşılıklı olarak kararlaştırılacak mevcut ve daha fazla ikili mekanizmalardan tam olarak yararlanacaklarına dair kararlılıklarını da vurgulamışlardır" değerlendirmesi yapıldı.

Düzensiz göç

Bildiride, Türkiye ile İran'ın, göçün temel nedenlerinin tespit edilmesi konusunda iş birliğinin önemini vurguladığı ve düzensiz göç hareketleriyle baş edebilmek amacıyla sınır yönetiminin geliştirilmesinin ve bu bağlamda iki ülkenin ilgili kurumları arasında, 14 Mart 1937 tarihli Türkiye-İran sınır anlaşması çerçevesinde eş güdümün artırılmasının öneminin ve Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü'nün hükümlerinin altını çizdikleri vurgulandı.

Suriye, Yemen ve Afganistan

Bildiride, "Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve ulusal egemenliğine olan bağlılıklarına işaret edilerek, "Suriye halkının acılarını hafifletmenin tek yolunun siyasi bir çözümden geçtiğini ve Astana anlaşmalarının uygulanmasının önemini bildirmişlerdir" denildi.

İki ülkenin, Yemen'de devam eden siyasi ve insani krizin acilen sona erdirilmesi gerektiği ifade edilen bildiride, "Uluslararası toplumu Yemen halkına, özellikle de çocuklara gıda ve diğer temel ihtiyaçları sağlamak için birlikte çalışmaya çağırmışlar; tarafların vardığı ateşkesi memnuniyetle karşılamışlar ve çatışmayı çözmek için bunun kalıcı bir ateşkesi ve siyasi bir süreci beraberinde getirmesini umduklarını ifade etmişler ve BM Genel Sekreterinin özel temsilcisinin bu yöndeki çabalarını desteklemişlerdir" değerlendirmesi yer aldı.

Tarafların, Afganistan'da, bütün siyasi ve etnik grupları temsil edecek, etnik ve mezhepsel ayrım olmaksızın tüm Afgan vatandaşlarının güvenliğini sağlayacak, tüm biçimleriyle ve tezahürleriyle terörizmle etkin mücadele edecek kapsayıcı bir hükümet kurulmasının gerekliliğini yinelediği ve sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için gerekli olan, kadınların yaşamın her alanına tam, eşit ve anlamlı katılımlarının ve dahil edilmelerinin önemini vurguladıkları belirtildi.

Irak'ın toprak bütünlüğü

Türkiye ve İran'ın, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını vurguladıkları ifade eden bildiride, şunlar kaydedildi: "Taraflar, ülkedeki siyasi sürece ve kapsayıcı ve işleyen yeni bir hükümet kurulmasına yönelik desteklerini dile getirmişler; terörle mücadele ve ülkenin yeniden inşasına yönelik çabalarında Irak hükümetine desteklerini ifade etmişler; bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için ekonomi ve ticaret alanlarında bölgesel iş birliğinin genişletilmesinin önemini belirtmişler, ayrıca Irak topraklarının, teröristlerin komşu ülkelere yönelik saldırılar düzenleme amacıyla kullanmalarına izin verilmemesinin öneminin altını çizmişler."

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı

adsiz-tasarim-2022-07-19t130416-395.png

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Reisi ve Hamaney ile bir araya geldi

Resmi törenle karşılanmasının ardından Erdoğan ve Reisi baş başa görüştü. Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Basına kapalı görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. Hamaney'in ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin, yaklaşık 40 dakika sürdüğü belirtildi.

Olası operasyon rahatsızlığı

Erdoğan, ziyaret çerçevesinde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na, aynı gün İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenecek olan Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve katılacak.

Astana formatındaki zirvede, Suriye’deki güncel gelişmeler, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Öte yandan İran’ın Fars News haber ajansı, görüşmede Suriye’deki gerilimin görüşüleceğini aktardı. İddialara göre Suriye dışişleri bakanının da birkaç gün içinde İran’a gelme ihtimali olduğu da ortaya çıktı. İran medyasında yer alan haberde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyondan rahatsızlık duyulduğu da ima edildi.

halktv.com.tr // Dış Haberler