Onaylı Randevu Sistemi Sağlık Sektöründe Kaosa Yol Açabilir!

Onaylı Randevu Sistemi Sağlık Sektöründe Kaosa Yol Açabilir!
Onaylı randevu dönemine İzmir Tabip Odası tepki gösterdi. Sistemin uzmanlık eğitimine zarar vereceği ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıracağı belirtilirken, sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasına karşı çıkıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı onaylı randevu dönemi bugün başladı. Sisteme göre hasta randevu tarihinden bir gün önce Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması üzerinden onay verecek ya da gelemeyeceğini bildirmek zorunda olacak. Koca tarafından sistem övülse de İzmir Tabip Odası yazılı bir açıklama yaparak sisteme tepki gösterdi.

‘KAOSU GÖSTERMELİK ÖNLEMLERLE AŞAMAYIZ”

“Siyasi iktidarın ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın dayattığı piyasacı sağlık sisteminin taşeronu olarak yaptıklarına karşı, bizler herkes için eşit, adil ve erişilebilir kamucu bir sağlık hizmetini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadeleriyle başlayan açıklamada, “Onaylı Randevu Sistemi ülkenin sağlık sorunlarına bir çözüm getirmeyecektir” denildi.
OECD 2023 yılı sağlık raporunda gayrisafi milli hasıladan sağlığa ayırdığı yüzde 4.3’lük pay ile Türkiye’nin sonuncu sırada olduğu aktarılan açıklamada, “Türkiye’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı kaosu göstermelik önlemlerle aşamayacağı açıktır. MHRS ile belirlenen muayene süreleri nitelikli bir sağlık hizmeti için bir hastaya ayrılması gereken uygun ve yeterli muayene süresinin çok altında kalmaktadır. Birinci basamaktaki koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirecek, sevk zincirini getirecek, kamusal sağlık tesislerine kaynak aktaracak bir tutum yerine sağlık hizmetlerini bir pazar malı gibi sermaye gruplarına peşkeş çeken yaklaşımlarla süren yönetim anlayışı toplumun sağlık hakkını gözetmemektedir” ifadeleri yer aldı.

‘YAŞANACAK ŞİDDETİN SORUMLUSU SAĞLIK BAKANLIĞI OLACAKTIR’

Sistemin uzmanlık eğitimine zarar vereceğini aktarılan açıklamada, “Sağlıkta şiddeti kendi yönetim zaafiyetinin kusurlarını örtmede bir enstrüman olarak kullanan Sağlık Bakanlığı’nın bu tür uygulamalarının hekimler ve sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm olmayacağına, halkın sağlık hizmetlerine erişimine bir katkı sunmayacağına inanıyoruz. Polikliniklerde muayene odaklı bu yaklaşımın eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimine de zarar vermesi kaçınılmazdır. Mevcut durumda hekimler zaten yoğun bir iş yükü altında ezilirken esas sıkıntıları göz ardı edip sorunu basit uygulama değişiklikleriyle çözülecek bir teknik bir aksaklık gibi göstermek yeni bir kaos yaratacaktır. İş yükünü daha da arttıracak bu tutumdan tüm sağlık çalışanları zarar görecektir. Sağlıkta şiddet artacaktır. Bir kez daha uyarıyoruz, yaşanacak kaosun, şiddetin sorumlusu Sağlık Bakanlığı olacaktır” denildi.

saglikta-siddet.jpg

2023’TE 457 SAĞLIKTA ŞİDDET VAKASI TESPİT EDİLDİ

Türkiye’ de sağlıkta şiddet raporuna göre 1 Ocak- 20 Aralık 2023 tarihleri arasında 457 sağlıkta şiddet vakası tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre %43,3 hemşireler, %40,9 hekimler, %15,8 diğer sağlık personeli görev başında şiddete maruz kalmıştır. Sağlık çalışanlarının %60.4'ü Hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldı, %75,3'ü hem sözlü hem fiziksel şiddete maruz kaldı, %85,7'si darp edildi.