Tayyip’e Cami Yapmak İçin Denizi Dolduruyorlar!

Tayyip’e Cami Yapmak İçin Denizi Dolduruyorlar!
Stadı, barajı, üniversitesi, feribotu vardı. Şimdi de Tayyip’e cami yapmak için denizi dolduruyorlar. Caminin yanına lüks konutlar da konduruluyor.AK­P’­li Ri­ze Be­le­di­ye­si, san­ki yer kal­ma­mış gi­bi Ka­ra­de­niz...

Stadı, barajı, üniversitesi, feribotu vardı. Şimdi de Tayyip’e cami yapmak için denizi dolduruyorlar. Caminin yanına lüks konutlar da konduruluyor.

AK­P’­li Ri­ze Be­le­di­ye­si, san­ki yer kal­ma­mış gi­bi Ka­ra­de­niz sa­hi­li­ni ya­pı­laş­ma­ya aç­ma­ ka­rarı ver­di. De­niz dol­du­ru­la­rak 3 bin dö­nüm­lük bir alan ya­ra­tı­la­cak… Bu ala­na, Ka­ra­de­ni­z’ in en bü­yük ca­mi­si ya­pı­la­cak ve Er­do­ğa­n’­ın is­mi ve­ri­le­cek. Böy­le­ce, adı Ri­ze­’de bir­çok te­si­se ve­ri­len Er­do­ğa­n’­ın bir de ca­mi­si ola­cak.

Memleketi Rize’de adına üniversite kurulan, birçok tesise adı verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şimdi de Karadenizin en büyük camisi, Karadeniz doldurularak yapılacak. Bu amaçla deniz dolgu işlemleri başladı, sahil bandında bulunan işyerlerine ise “çıkın” denildi.

‘BÜYÜK RİZE PROJESİ’ GELİYOR

İktidar partisi AKP’li Rize Belediyesi’nin “10 numara projeler” kapsamında, Karadeniz sahillerinin doldurulup yapılaşmaya açılması kararlaştırıldı. “Büyük Rize Projesi” adı altında Rize’de yaklaşık 10 kilometrelik sahil bandı doldurulacak ve yaklaşık 3 bin dönümlük bir alan kazanılacak. Dolgu işleminin başlatıldığı sahilde önce Recep Tayyip Erdoğan Camii ve külliyesi yaptırılması kararlaştırıldı. Caminin hemen ardından doldurulacak alanlarda “Rize Mavişehir Projesi” adı altında ranta dayalı konutlar yaptırılacak.

Ca­mi ve kül­li­ye­nin he­men ya­nı­na “Ri­ze Ma­vi­şe­hir Pro­je­si­” ya­pı­la­cak. Pro­je 4 yıl­da ta­mam­la­na­cak. Ka­ra­de­niz sa­hi­li­nin gö­rü­nü­mü ta­ma­men de­ği­şe­cek.

KARADENİZ’İ DOLDURMA PLANI

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize’nin iç ve dış turizmin ilgi odağı haline geldiğini belirtti bu amaçla “dev bir proje” hazırlandığını, kente yeni bir çehre kazandırılacağını öne sürdü. Dolgu çalışmasının tamamlanmasından sonra Recep Tayyip Erdoğan külliyesinin yapımına başlanacak. Bunun yanı sıra kütüphane, müze, çay çarşısı, teleferik, üniversite dinlenme tesisleri, camiler de yer alacak. Dolgu imar planının bakanlık tarafından onaylandığını belirten Belediye Başkanı şunları söyledi:

“Projemizle ilgili olarak Cumhurbaşkanımıza bilgi verildi. Rize insanının görüşleri ve tavsiyeleri doğrultusunda projemiz tamamlandı. İki etaptan oluşan projemiz yaklaşık 4 yılda tamamlanacak projede Rize’nin coğrafi ve kültürel yapısına uygun geleneksel yöntemlerle inşa edilecek taş, ahşap ve camdan oluşacak projenin çalışması da devam ediyor.”

‘DÜKKANLARI BOŞALTIN’ TALİMATI, ESNAFI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Recep Tayyip Erdoğan külliyesinin yapımını başlatmak için denizi doldurma çalışmaları hızlı sürdürülüyor. Dev kayalarla Karadeniz dolduruluyor. Sahil bandında bulunan lokanta, birahane, kafeteryaların bazılarına da “çıkın” denildi. Esnaf, bazı kişilere rant yaratmak amacıyla bu projelerin uygulamaya konulmak istendiğini öne sürüyor.

Sözcü/Saygı Öztürk