Faizsiz ev piyasasında intibak şoku: 21 şirketin lisansı iptal, yatırılan paralar ne olacak?

BDDK, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Toplamda intibak başvurusunda bulunan 35 şirketten 14'ünün ise değerlendirme süreci devam ediyor.

Yayınlanma:
Güncelleme: 02 Temmuz 2021 16:40
Faizsiz ev piyasasında intibak şoku: 21 şirketin lisansı iptal, yatırılan paralar ne olacak?

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine; Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.

Öte yandan BDDK, 8 Nisan 2021'de tasarruf finansman şirketlerinden 23'ünün tek başına, 12'sinin ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere toplam 35 şirketin intibak başvurusunda bulunduğunu bildirmişti. 

BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı.

İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.

14 şirket için değerlendirme süreci devam ediyor 

BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.

Ek süre tanınmış 

BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlere yükümlülükler getirmiş ve bu yükümlülüklerin karşılanması için de ek süre tanınmıştı. 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti. 

Ayrıca faaliyette bulunan firmaların faaliyetlerine devam edebilmeleri için BDDK'ya başvurmaları ve müşteri haklarının korunmasına yönelik yasal yükümlülüklere uyum sağlamaları için öngörülen intibak sürecinde başarılı olmaları gerekiyordu. 

Düzenlemeden önce müşterilere geri ödeme garantisi yoktu

Bu düzenlemeden önce tasarruf finansman şirketlerine yatırılan tasarruflar için herhangi bir tutarda kamusal bir güvence veya sigorta mekanizması öngörülmüyor ve şirketlerin tasfiyesi durumunda devlet tarafından geri ödeme garantisi verilmiyordu. 

İhtiyat amaçlı tutma yükümlülüğü

Ayrıca finansman sisteminin sağlamlığını ve sürekliliğini temin etmek üzere şirketlere, topladıkları tasarrufların ve elde ettikleri gelirlerin belli bir kısmını ihtiyat amaçlı tutma yükümlülüğü getirildi. 

Ödenen Paralar ne olacak?

BDDK'nın '08.04.2021 tarihli basın açıklamasında ise, "Kanunun Geçici 7'nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı hususları kamuoyuna duyurulmuştur" denildi.

Vatandaşa uyarı 

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, intibak başvurusunda bulunan şirketler arasında yer almayan gerçek ve tüzel kişilere itibar etmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, bu kapsamdaki eylemleri gerçekleştirenlerin BDDK veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesinin önemine işaret edilmişti. 

Uygun görülen şirketler faaliyetlerine devam edecek 

Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketler şöyle:

“İktisatevim, Vizyonevim, Doğruevim, Finansevim, Birikimevim, Yaşamevim, HH Aydın Yatırım Holding A.Ş, İhtiyaçevim, Varlıkevim, İstek Evim, İkizlerevim, Destekevim, Gerçekevim, Değer Tasarruf, Önceevim, Morevim Tasarruf, Hedefevim, Gelecek Tasarruf, Birlikbirikim Gayrimenkul, Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.”

AA