Esnafa Şok: Yanan Malların KDV'sini...

Kırşehir’de geçen yıl eylülde teröre tepki eylemleri sırasında işyeri yakılan Çöl Pazarı Tekstil Konfeksiyonu’nun sahibi büyük şok yaşıyor. İşyerinde uğradığı zarar karşılanmadığı gibi Maliye yanan malların...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Esnafa Şok: Yanan Malların KDV'sini...

Kırşehir’de geçen yıl eylülde teröre tepki eylemleri sırasında işyeri yakılan Çöl Pazarı Tekstil Konfeksiyonu’nun sahibi büyük şok yaşıyor. İşyerinde uğradığı zarar karşılanmadığı gibi Maliye yanan malların KDV’sini istedi.

KIRŞEHİR’DE geçen eylül ayındaki olaylarda dükkanları zarar gören esnaf, zararlarının karşılanmasını beklerken, Maliye Bakanlığı’ndan gelen tebligatta büyük şaşkınlık yaşadı. Maliye Bakanlığı, olaylar sırasında kundaklanan Çöl Pazarı Tekstil Konfeksiyonu’nun sahiplerine, “Yangında zayi olan mallara ait KDV miktarlarının acilen ödeyin” talimatı gönderdi.

Kırşehir’de 8 Eylül’de yapılan teröre tepki eylemi sırasında bazı işyerleri kundaklandı. CHP, kentte yaşanılan olaylara ilişkin hazırladığı raporda, “Bazı şahısların ellerinde daha önceden hazırlanmış benzin dolu pet şişeler gözlemlendi. Önce Gül Kitabevi yakıldı ve sonrasında ‘Burada işimiz bitti, sırada Çölpazarı var’ sözleri duyuldu. Çölpazarı adlı işyeri, Ahi Polis Karakolu’na 70 metre mesafede olmasına karşın hiçbir müdahalede bulunulmadığı için tamamen yakıldı” tespiti yapıldı. Yaşanılan olaylar nedeniyle terör mağduru sayılan esnaf maddi zararlarını giderilmesini beklerken, gönderilen bir yazı ile büyük şaşkınlık yaşadı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, olaylar sırasında büyük zarar gören ve Kırşehir’in en büyük giyim mağazalarında biri sayılan Çöl Pazarı Tekstil Konfeksiyonu’nun sahiplerine şu tebligatı gönderdi:

MÜCBİR SEBEP HALİ YOK

“Söz konusu mükelleflerin işyerlerinde çıkan yangın sonrasında Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali ilan edilmesi söz konusu olmadığından, yangından zayi olan mallara ait yüklenilen KDV’nin indirimi mümkün değildir. Bu nedenle zayi olan mallara ait daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin işyerinde münferit olarak çıkan yangının meydana geldiği vergilendirme dönemi itibariyle 1 Nolu KDV Beyannamesinin ‘ilave edilecek KDV’ satırına dahil edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Mükelleflerin bulunduğu yerin, Bakanlığımızca yangın sebebiyle mücbir sebep ilan edilen yer olması kaydıyla yangın sonucu zayi olan mallara ait katma değer vergisi mükellefler tarafından indirimi konusu yapabilecek, Bakanlığımızca böyle bir belirleme yapılmayan ve münferit olarak çıkan yargın nedeniyle zayi olan mallara ait katma değer vergisi ise indirim konusu yapılmayacaktır.”

KDV DE YANDI

Avukat Cemalletin Gürler, söz konusu yazının hukuk tekniği açısında doğru olabileceğine dikkat çekerek, “Bu yazının konusunu oluşturan olayda teröristler, mükelleflerin malvarlığını yakarken esasın, mükellefin varlığı içinde birikmiş ve devlete ödemesi gereken KDV’leri de yakmışlardır. Devlet, teröristlerin yaktığı KDV’leri de mükelleften isteyerek mağdurların mağduriyetlerini artırmıştır. Oysa olması gereken reel zararının, kamu tarafından mükelleflere ödenmesi, ödendikten sonra KDV talep etmesi ya da mahsuba gitmesidir” dedi.

Hürriyet