AYM'den KHK kararı

OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi.

Yayınlanma:
Güncelleme: 24 Mart 2020 12:32
AYM'den KHK kararı

Kamu kurumlarında yönetici pozisyonunda görev yapmaktayken 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilen davacılar, görevden çıkarılmadan önceki pozisyonlarına atanmalarına engel olan kanun hükmünün iptalini istemişti.

Oy birliğiyle iptaline karar verildi

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 10. maddesinin, 7145 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle değiştirilen fıkrasının üçüncü cümlesinde bulunan "Müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunların eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmaktayken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır" cümlesini anayasaya aykırı bularak, oy birliğiyle iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından OHAL KHK'ları ile kamu görevinden çıkarılanların durumlarının değerlendirilmesi amacıyla bir komisyon kurulduğu ve bu komisyon tarafından yapılan değerlendirmeyle söz konusu örgüt, yapı, oluşum veya gruplara mensubiyeti bulunmadığına karar verilenlerin göreve iade edildiği belirtildi.

Kararda, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı ve ölçülülük ilkesini ihlal ettiği vurgulanan yasa hükmünün anayasanın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğu kaydedildi.