Antalya Barosu’ndan coronavirüs kararı: Avukatlara nakdi destek

Antalya Barosu Başkanlığı, coronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken baroya kayıtlı avukatlara bin liralık nakdi yardım yapacağını duyurdu.

Yayınlanma:
Güncelleme: 13 Nisan 2020 15:09
Antalya Barosu’ndan coronavirüs kararı: Avukatlara nakdi destek

Antalya Barosu Başkanlığı, coronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken baroya kayıtlı avukatlara bin liralık nakdi yardım yapacağını duyurdu. 

Antalya Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Bütün dünyayı etkisi altına alan coronavirüse bağlı Covid-19 küresel salgınının yıkıcı sonuçlarından en çok etkilenen mesleklerden biri de Avukatlıktır. Yıllardır hemen hiçbir ekonomik ve mesleki sorununa ciddi ve kalıcı çözüm üretilmeyen Avukatlar, şimdi de salgın nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğine sürüklenmiştir. Cumhuriyet tarihimiz boyunca ilk kez karşılaştığımız bu çok ağır ve çok ciddi sorun karşısında Antalya Barosu olarak, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda, meslektaşlarımızla ekonomik olarak da dayanışmanın gerektiği bilinciyle Avukatlık Kanunu’nun 95/6. Maddesini yaşama geçiriyoruz. Buna göre, Antalya Barosu Levhası'na kayıtlı Avukatlara katılım durumuna göre belirlenecek ve kişi başı bin TL’yi geçmemek üzere nakdi yardımda bulunulması karar verilmiştir.” 

Başvuru dilekçelerinin toplanmasından sonra ödemelerin katılım koşullarını taşıyan tüm meslektaşlarımıza eşit olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Nakdi yardım almak için başvuruda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın dilekçelerini, e-devlet sisteminden ya da gerekli kurumlardan alınacak belirlenen koşulları taşıdıklarını gösterir belgeler ve borçlarını gösterir fatura, kredi ödeme tablosu, sözleşme vs belgeleri Antalya Barosu E-Dilekçe sistemi üzerinden en geç 24/04/2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Zor günler ve koşullar için görev ve sorumluluk aldığımızın bilinciyle, mesleki dayanışma ruhuyla bugünleri de atlatacağımız inancıyla, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bildiririz.”

Yardım koşulları ise şöyle sıralandı:

* Meslektaşımızın üzerine kayıtlı taşınır ya da taşınmaz mal bulunmaması,

* Meslektaşımızın 10.000,00.-TL. veya TL karşılığı tutarının üzerinde banka mevduatı bulunmaması,

* Meslektaşımızın ek gelirinin olmaması (kira, emekli maaşı vs),

* Meslektaşımızın 2019 yılı 4. dönem gelir geçici vergi beyannamesi matrahının 50.000,00.-TL’nin altında olması; meslektaşımızın SGK’lı olarak çalışıyor olması halinde ise 2019 Aralık, 2020 Ocak ve 2020 Şubat ayı net maaş ortalaması 5.000,00 TL’nin altında olması,

* Meslektaşımız adına SGK işyeri dosyası üzerinden kayıtlı istihdam yapılmamış olması,

* Meslektaşımızın yardımdan yararlanabilmesi için Baroya hangi sebeple yardım talebinde bulunduğunu ve harcama kalemini beyan etmesi (Ofis kira sözleşmesi, kredi ödeme tablosu, ofis için alınan ve ödenmekte olan eşya bedeli vs) gerekecektir.

* Başvuruda bulunan meslektaşların evli ve her ikisinin de avukat olması halinde sadece bir meslektaş yararlanabilecektir.

* Başvuruda bulunan meslektaşların evli olması halinde eşinin de burada belirtilen şartlara haiz olması gerekmektedir.

Nasıl başvuruluyor?

Nakdi yardım almak için başvuruda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın dilekçelerini, e-devlet sisteminden ya da gerekli kurumlardan alınacak belirlenen koşulları taşıdıklarını gösterir belgeler ve borçlarını gösterir fatura, kredi ödeme tablosu, sözleşme vs belgeleri Antalya Barosu E-Dilekçe sistemi üzerinden en geç 24/04/2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.