Halk TV Canlı Yayın
Adana Barosu'ndan da 'olağanüstü genel kurul' çağrısı geldi
Baroların Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na tepkileri sürüyor. Ankara Barosu'nun ardından Adana Barosu da TBB’de seçimli olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Saray'daki açılışa katılan Feyzioğlu'na İstanbul Barosu'ndan 'olağanüstü genel

Ankara Barosu’nun ardından Adana Barosu da Türkiye Barolar Birliği’ni seçimli olağanüstü genel kurula çağırma kararı aldı.

Adana Barosu’ndan yapılan açıklamada TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve yönetiminin Avukatlık Kanununa aykırı davranması nedeniyle meşruiyetini kaybettiği belirtilerek seçimli olağanüstü genel kurul çağrısı yapıldı.

Açıklamada bugün yapılan toplantıda “Türkiye Barolar Birliğinin son dönemlerde ve yeni adli yıl açılışında yaşanan sorunların ve tartışmaların, avukatlık kanununda yapılması düşünülen değişikliklerin görüşülmesi, aynı zamanda TBB Başkanının, yönetiminin Avukatlık Kanunun 110. ve 123. maddelerine aykırı davranması ve yasanın yüklediği görevleri yerine getirmemesi, meşruiyetini kaybetmiş olması, haklarında temsiliyet ve güven sorunun doğması nedeniyle" seçimli ve seçim kararı alınması gündemli olağanüstü genel kurula çağrılmasına karar verildiği belirtildi.

Adana Barosu aldığı kararı ve gerekçesini ise şöyle duyurdu:

'TEMSİLİYET VE GÜVEN SORUNU DOĞDU'

“Son günlerde gerek Cumhurbaşkanı tarafından avukatlık mesleğinin ve baroların doğrudan hedef alınarak yapılan açıklamalara tepkisiz kalınması, gerekse 2019 - 2020 Adli Yıl Açılış töreninin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, yani yürütmenin ev sahipliğinde yapılan açılışa geçmiş yıllarda; ‘Kuvvetler ayrılığı ve Yargı bağımsızlığına’ vurgu yapılarak iştirak edilmediği halde, bu yıl yapılan açılışa geçmiş yıllardaki katılmama ve alternatif adli yıl açılış törenleri düzenleme gerekçelerini anlamsız kılan katılma kararının Barolarla müzakere edilmeden alınmış olması, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan yeni Adli Yıl Açılış törenine katılan ve katılmayan barolar olarak ayrıştırma ve ötekileştirme yapılmasına sebebiyet verilmiş olması, katılmayan barolara kayıtlı avukat sayısının Türkiye'deki tüm avukatların yaklaşık % 90'ını oluşturmasına rağmen bu durumu TBB'nin gözardı etmesinin güven ve temsiliyet sorunu oluşturduğunun kabulünün zorunlu olduğu, katılmayan barolarla ilgili hem iktidar partisinin hem de bir TBB Yönetim Kurulu üyesinin terörist suçlaması şeklindeki açıklamalarına tepki verilmemesi, bu süreçlerde gerek Cumhurbaşkanı tarafından Baroların doğrudan hedef alınarak, baroların seçim sistemlerinin değiştirileceğine dair talihsiz ve tehdit niteliğindeki açıklamaları, gerekse TBB ve Barolara yapılan kamusal desteklerin kesileceği gibi doğrudan TBB’yi, Baroları, avukatlık mesleğini, mesleğin ifa edilme şeklini ve bütünlüğünü, sosyal ve ekonomik kazanımlarını yok etme tehlikesi içeren en üst düzey devlet yetkilisi ağzından yapılan açıklamalara hiçbir tepki verilmediği hususları dikkate alınarak, Avukatlık Kanununun 115/2. maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği’nin son dönemlerde ve yeni Adli Yıl açılışında yaşanan sorunların ve tartışmaların, avukatlık kanununda yapılması düşünülen değişikliklerin görüşülmesi, aynı zamanda TBB Başkanının ve Yönetim Kurulunun Avukatlık Kanununun 110. ve 123. maddelerinin kendilerine yüklediği görev ve sorumluluğunun gereğini yerine getirmemesi, meşruiyetini kaybetmiş olması, haklarında temsiliyet ve güven sorunu doğması nedeniyle Avukatlık Kanununun 115/2. maddesinde yer alan yetki ve görevi çerçevesinde Türkiye Barolar Birliğini seçimli ve seçim kararı alınması gündemli Olağanüstü Genel Kurulu’na çağrı yapılmasına, bu konuda Türkiye Barolar Birliği’ne yazı yazılmasına oy birliği ile karar verildi.”

İlgili Haberler