Öğretmenlere BİP uygulaması dayatması: Konunun takipçisi olacağız

Öğretmenlere BİP uygulaması dayatması: Konunun takipçisi olacağız

Eğitim Sen, öğretmenler başta olmak üzere eğitim emekçilerine, yöneticileri tarafından Whatsapp yerine BİP uygalamasının kullanılması çağrısında bulunmaya başlandığını açıkladı.

"Hiç kimse belli bir sosyal medya platformunu kullanmaya zorlanamaz” diyen Eğitim Sen üyeleri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hiç Kimse Belli Bir Sosyal Medya Platformunu Kullanmaya Zorlanamaz"

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okul ve kurumlar başta olmak üzere, yükseköğretim kurumları ve eğitim ve öğretim hizmet kolunda yer alan bütün kurumlarda görev yapanlar, okul ve kurum düzeyinde sosyal medya grupları (WhatsApp) oluşturarak, oluşturulan grubun amacı kapsamında iletişim gerçekleştirmekteydi.

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya paylaşım kurumunun kişisel verileri tehlikeye atacağı iddia edilen sözleşme yenileme önerisi sonrasında, söz konusu uygulamanın kullanıcıları yeni mesaj uygulamaları arayışına girmiştir. MEB’e bağlı okul ve kurum yöneticileri “yerli ve milli uygulama” iddiası ile aralarında üyelerimizin de bulunduğu okul ve kurum çalışanlarını “BİP” uygulamasını mobil telefonlarına yükleyerek kullanmaları çağrısında bulunmaya başlamışlardır.

BİP veya diğer sosyal medya paylaşım programlarının güvenilirliği ile ilgili meslek odalarının yaptıkları çalışmalarda BİP uygulamasının veri güvenliği bakımından yetersiz bulunduğu, verilerin üçüncü şahıs ve kişilerle paylaşılma riskinin yüksek olduğu rapor edilmiştir. Kullanıcıların, bahsi geçen programların sözleşmelerini inceleyip istediğini tercih etme hakkı bulunmaktadır.

Eğitim öğretim hizmet kolunda çalışanların, kurum yöneticilerinin yönlendirme ve baskılarından çok, okul ve kurum ölçeğinde bir araya gelerek ihtiyaçlarına uygun, güvenli buldukları bir program konusunda ortaklaşarak kişisel haklarını korumaları konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Temel insan hakları ve kişilik hakkı kapsamındaki kişisel verilerin, kişilerin rızası dışında ele geçirilip herhangi bir amaçla paylaşılması ve kullanılması hukuka aykırıdır. Eğitim Sen, eğitim öğretim hizmet kolunda görev yapan herkesin kişisel verilerinin güvende olmasını önemsemektedir. Dolayısıyla çalışanların, talimatla belirli sosyal medya platformlarını kullanmaya zorlanması kabul edilemez.

Eğitim Sen olarak, hiçbir eğitim yöneticisi ya da kurum amirinin yetkilerini aşarak çalışanları belli bir sosyal medya uygulamasını kullanmaya zorlamamasını talep ediyor, konunun yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.