Şentop, Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık görüşmesi için tarih verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop DBP'li Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili "1 Ekim’den sonra Genel Kurul’da görüşülür” açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik işlemler ile ilgili, “Hazırlık Komisyonu’nun 18 Temmuz gibi raporunu nihai olarak bitireceğini ve 22 Temmuz gibi tahmin ediyorum bir planlaması var karma komisyonda toplantı için. tahmin ediyorum, 1 Ekim’den sonra Genel Kurul’da görüşülür” açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu'nda bugün; TBMM personeli ile bayramlaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, TBMM Anayasa – Adalet Komisyonu tarafından oluşturulan Hazırlık Komisyonu’nun; Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar almasına yönelik soru üzerine, şunları söyledi:

“Ben baştan bu konuyla ilgili görüşümü açıklamıştım. ‘Dokunulmazlık’ diye bir müessese var. Bu dokunulmazlık müessesesi milletvekillerinin şahsını korumak için veya milletvekillerine bir suç işleme kolaylığı, özgürlüğü tanımak için getirilmiş bir müessese değil. Esasen, dokunulmazlık müessesesi yasama faaliyetlerini, parlamento faaliyetlerini korumak için var. Parlamentoda özgür tartışma yapabilmek ve parlamentoda oylamalar başta olmak üzere faaliyetlerin aksamasını engellemek için getirilmiş, sürekli de değil parlamenterlik, milletvekilliği bittikten sonra zaten dokunulmazlığı da kalkmış oluyor. Ve bu süre içerisinde zaman aşımı işlemiyor.

Fakat dokunulmazlığın kaldırılması diye de bir müessese var. O müessese de bazı suçlar bakımından ve bu şekilde bir prosedür içerisinde genel kurulca dokunulmazlığın kaldırılması suretiyle yargılamanın önünün açılması müessesesi de var.

Burada tabi suçların ağırlığı vesaire gibi hususlarda dikkate alınıyor ama esasen daha çok sembolik anlamı olan ve millet nezdinde infial uyandıran bazı suçlarla ilgili hep bugüne kadar uygulanmış burada bir asayişi, düzeni, güvenliği sağlamakla görevli polise karşı yapılan bir iş, işlem var. Bir davranış, bir fiil var. Bunun ciddi bir biçimde kamuoyunda infial uyandırdığı herkes tarafından kabul edildi. Bununla ilgili süreç başlatılmıştı. Daha sonra benzer dosyaların yani güvenlik görevlilerine karşı eylemlerden oluşan dosyaların bulunduğu ve bunları birlikte değerlendirip, görüyoruz. Burada her şey milletimizin gözü önünde, herkesin tavrının, tutumunun milletçe takip edildiğini biliyoruz.

Ben Hazırlık Komisyonu’nun 18 Temmuz gibi raporunu nihai olarak bitireceğini ve 22 Temmuz gibi tahmin ediyorum bir planlaması var karma komisyonda toplantı için. Çünkü, Karma Komisyon, Meclis tatildeyken de çalışmak için izin istemişti, Genel Kurul’da da bu kabul edilmişti. Bu süreç devam edecek. Genel Kurul şüphesiz toplantıya çağrılabilir, usulüne göre. Ama bu süreç devam edecektir. Ben tahmin ediyorum, 1 Ekim’den sonra herhalde Genel Kurul’da görüşülür.”

HDP Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında ise Şentop, şöyle konuştu:

“Şimdi içtüzüğe göre bir süreç var bu konuda da. Önce devamsızlıklarla ilgili bir tespit yapılıyor. Daha sonra bu tespitler ilgili milletvekillerine bildiriliyor. Onların itirazları olması halinde bu itirazların da değerlendirileceği veya bu konuyla ilgili yapılacak işlemlerle ilgili karar almak üzere Başkanlık Divanı toplanıyor. Şimdi o süreç içerisindeyiz. Şüphesiz ben bunu çok yanlış buluyorum. Devamla ilgili tartışmalar bir yana ama bir milletvekilinin sürekli bir devamsızlık halini içerecek şekilde bir tavırda olması, hiç devam etmemesi ve bu şekilde de milletvekilliği özlük haklarından yararlanması beni rahatsız ediyor, onu çok açık söyleyeyim.

Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili bir durum söz konusuydu. Milletvekilliğinin düşürülmesi ancak kesin hükümle olabilecek bir şey. Yargılama devam edecekti ama Meclis’e devam etmemek suretiyle ama milletvekili özlük haklarından yararlanmak çok yanlış bir şey. Yakından bu süreç içtüzükte görülen süreler dikkate alınmak suretiyle devam edecek.”

'Vakaları sonlandıracak adımları atmak için kararlılık içerisindeyiz'

Dün Konya’da Doktor Ekrem Karakaya’nın katledilmesine ve sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin de Şentop, şu açıklamayı yaptı:

“Biliyorsunuz mayıs ayı sonunda bir yeni düzenleme de yapılmıştı. İki husus getirildi. Birisi, bir sağlık çalışanına karşı yapılan bir müessir fiil eyleminde bunun tutuklamak için bir karine kabul edilmesi ve tutuklama sebebi sayılması. Diğeri de verilecek cezalarda arttırma sebebi olması yönünde kanun değişiklikleri yapıldı. Yeni uygulanmaya başlandı. Bu konuda ben daha ciddi bir hassasiyetin oluşmasını da kamuoyundan bilhassa medyanın da vasıtasıyla bekliyorum. Şüphesiz çok üzücü olaylar. Biz sadece sağlımızı değil, çoğu zaman kendi canımızı emanet ediyoruz, sağlık çalışanlarına, hekimlerimize. Onlara karşı böyle bir davranışın yapılması normal bir anlayış, düşünce sahibi insan tarafından olmayacak bir iştir.

Üzerine de büyük bir kararlılıkla gidiliyor, gidilecek. Şüphesiz, sadece cezalarla olacak bir husus değil ama bu konuda kamuoyunda da bir hassasiyetin bu tür olaylar bilhassa oluşmasına sebebiyet veriyor. Yapılabilecek bir şey varsa, ben bunu dün de açıkladım, biz her zaman ben de buradaki eminim ki parlamentodaki arkadaşlarımız da dahil, gereken her adımı atmak bu olayları, vakaları sonlandıracak adımları atmak için kararlılık içerisindeyiz. Bunu destekliyoruz her zaman.”

'Hepsi bence yanlış, kasıtlı, suiistimal edilmiş yorumlardır'

Meclis’ten geçen torba kanundaki düzenlemede yer alan bir madde ile bazı Meclis personelinin korumaya tabi tutulduğuna ilişkin eleştiriler hakkındaki bir soruya da Şentop, şu yanıtı verdi:

"O eleştirilerin bilgisizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii yorum farklılıklarına sonuna kadar tahammülümüz olur. Herkesin görüşü farklıdır ama bilgi yanlışlıkları, eksiklikleri söz konusuysa o zaman bunu açıkça ortaya koymamız lazım. Bu düzenleme Meclis personeli için yapılmış değil. Daha önceki zamanlarda zaten bu bir atıfla gerçekleştiriliyor torba kanunda. Daha önce bütün bakanlıklarda çalışan üst düzey bürokratlarla ilgili böyle bir düzenleme yapılmış…Bu düzenleme yapılırken TBMM'de çalışanlar, benzer üst düzey pozisyonlarda bulunanlar buna dahil edilmemiş, muhtemelen unutulmuş bir husustur bu. Biz onu tamamlıyoruz ve daha önceki o düzenlemelere atıf yapıyoruz…Bu sebeple hani yeni yapılmış, sırf Meclis personeli için yapılmış gibi bir yanlış bilgiden hareketle yapılan yorumların hepsi bence yanlış, kasıtlı, suiistimal edilmiş yorumlardır."

Kaynak:ANKA