Sayıştay Raporu: Resmen Kaçak!

İSTANBUL Florya Atatürk Köşkü’ne komşu sahildeki parsellere ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) imar değişikliği Sayıştay raporuna da girmiş.İBB, 2014 yılı Sayıştay Denetim Raporu geçtiğimiz ekim ayında...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Sayıştay Raporu: Resmen Kaçak!

İSTANBUL Florya Atatürk Köşkü’ne komşu sahildeki parsellere ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) imar değişikliği Sayıştay raporuna da girmiş.

İBB, 2014 yılı Sayıştay Denetim Raporu geçtiğimiz ekim ayında hazırlandı. Raporda Florya sahildeki imar değişikliği ve İstanbul Akvaryum’la ilgili ilginç tespitler var. Sayıştay raporuna göre İstanbul Akvaryum Kompleksi resmen kaçak durumda. Üstelik İBB tarafından arsanın da 2886 sayılı ihale kanununa aykırı biçimde verildiği tespiti yapıldı.

DÜZELTİLMESİ GEREK

Sayıştay denetçilerinin hazırladığı 2014 Denetim Raporu’nda Florya Akvaryum Kompleksi ile ilgili çarpıcı tespitlere yer veriliyor. Raporun 8. Maddesinde, Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarihli kararı ile söz konusu alan üzerindeki imar planı tadilatı teklifinin kabul edildiği, değişikliğin yapılmasına müteakip imar planı ve yapı ruhsatı eksikliklerinin tamamlanması gerektiği ifade ediliyor. Bu durumun düzeltilmesi gerektiğinin altı çizilerek şöyle deniliyor: “Gerek imar planı değişikliği gerekse ruhsat tadilatı işlemleri ile alakalı prosedür ve işlemlerin tekamül ettirilmemesi nedenleriyle Florya Akvaryum Kompleksi inşaatının yasal zeminden yoksun olduğu görülmektedir.”Kompleks içindeki İstanbul Akvaryum 2011 yılı Haziran ayında işletmeye açılırken bir yıl sonra da Akvaryum AVM işletilmeye başlanmıştı. Kompleks içinde yer alan Crowne Plaza Otel ise geçen yıl içinde açıldı. Sayıştay raporu hazırlandığı tarihte inşaatları biten hatta işletilmeye başlanmış olan Florya Akvaryum Kompleksi’nin tamamen kaçak olduğu ortaya çıktı.

İhale de yasal değil

SAYIŞTAY ayrıca Florya Akvaryum ile ilgili başka bulgulara da rastladı. Raporda, Akvaryum Kompleksi’nin pazarlık ihalesi neticesinde 80 milyon yatırım tutarı ile birlikte yıllık 4 milyon 510 bin lira işletme bedeli ile İstanbul Akvaryum Tic. Ltd. şirketine ihale edildiği belirtilerek 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 51/g maddesine istinaden ihalenin pazarlıkla yapılmasının mümkün olamayacağı ifade edildi. Danıştay içtihat kararları ile açıklanan bu durumla ilgili olarak şöyle denildi: “Belediyelerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların ‘Devletin özel mülkiyetindeki taşınır taşınmaz malları’ ile ‘Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler’ kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. İhalenin 2886 sayılı kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle tekemmül ettirildiği kanaatine varılmıştır.”

Ömer Erbil-Radikal