Meclis Genel Kurulu 23 Haziran'da Toplanacak!

Meclis Genel Kurulu 23 Haziran'da Toplanacak!
Meclis Genel Kurulu 23 Haziran'da toplanacak.Seçimin ardından TBMM Genel Kurulu 23 Haziran Salı günü saat 15.00’te toplanacak. Meclis’te yapılacak andiçme töreninde vekiller yemin edecek. Yemin töreninin ardından koalisyon trafiği...

Meclis Genel Kurulu 23 Haziran'da toplanacak.

Seçimin ardından TBMM Genel Kurulu 23 Haziran Salı günü saat 15.00’te toplanacak. Meclis’te yapılacak andiçme töreninde vekiller yemin edecek. Yemin töreninin ardından koalisyon trafiği başlayacak. Koalisyon düğümünü ise Meclis Başkanlığı yarışının çözmesi bekleniyor.

-MECLİS’İ BAYKAL AÇACAK-

TBMM, 23 Haziran Salı günü saat 15.00’te en yaşlı milletvekili sıfatıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal tarafından açılacak.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek. En genç altı milletvekili de geçici olarak kâtip üyelik yapacak.

-VEKİLLER YEMİN EDECEK-

Seçimden sonra toplanacak TBMM Genel Kurulu’nda ilk olarak andiçme töreni gerçekleştirilecek.

Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında andiçecek.

Andiçme, her milletvekilinin, Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle okuması suretiyle olacak.

Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre andiçecek.

Anayasaya göre milletvekillerinin andı şöyle:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

-MECLİS 1 TEMMUZ’DA TATİLE GİRMEYECEK-

Meclis, 1 Temmuz’da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. 23 Haziran Salı günü TBMM’nin “1 Temmuz’da tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesi” Danışma Kurulu önerisi olarak getirilecek.

İçtüzüğe göre Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile giriyor.

-YEMİNİN ARDINDAN MECLİS BAŞKANLIĞI YARIŞI BAŞLAYACAK-

Yemin töreninin ardından Meclis Başkanlığı yarışı başlayacak. Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılacak. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl olacak.

-MECLİS BAŞKANLIĞI TAKVİMİ-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanacak.

-İLK İKİ OYLAMADA 367 GEREKECEK-

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının 2/3’ünün (367), üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oyalan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye Başkan seçilecek.

-KOALİSYON TRAFİĞİ-

AK Parti, CHP, MHP ve HDP arasındaki koalisyon trafiğinde güvenoyu için gerekli olan 276 hesabı yapılacak. Yemin töreninin ardından resmi olarak partiler arasındaki koalisyon görüşmeleri de başlayacak.

-CHP VE MHP GRUPLARI TOPLANACAK-

CHP Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında 24 Haziran Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu için seçim yapılacak.

MHP Grubu da Çarşamba ya da Perşembe günü toplanacak ve grup başkanvekilleri ve grup yönetimi için seçim gerçekleştirecek.

-BAŞKANLIK DİVANI BELİRLENECEK-

Meclis Başkanlığı seçiminin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için seçim yapılacak.

-KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLECEK-

Meclis’te bir diğer yarış komisyon üyelikleri için olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına üye seçimi yapılacak.

-PARTİ GRUPLARININ BAŞKANLIK DİVANINDA TEMSİLİ-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasî parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasî parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit edecek ve Danışma Kuruluna bildirecek.