Kültür merkezi yerine konut ve plaza

Kültür merkezi yerine konut ve plaza
TOKİ mülkiyetindeyken bedelsiz olarak belediyelere devredilen 132 arsa ve tesisin amaçları dışında kullanıldığı ortaya çıktı.Fırat Kozok / Cumhuriyet - Sayıştay, “Kupon arazi yağması”nın belediyelerle ilgili boyutunda...

TOKİ mülkiyetindeyken bedelsiz olarak belediyelere devredilen 132 arsa ve tesisin amaçları dışında kullanıldığı ortaya çıktı.

Fırat Kozok / Cumhuriyet - Sayıştay, “Kupon arazi yağması”nın belediyelerle ilgili boyutunda çarpıcı saptamalarda bulundu. Sayıştay raporuna göre, AKP’li belediyelere başta “kültür binası yapılması” olmak üzere çeşitli amaçlarla devredilen taşınmazlar, “ofis, dükkân, dershane ya da konut projesi” için kullanıldı.

Sayıştay raporunda 2013 yılında TOKİ mülkiyetindeki 132 adet arsa ve tesisin bedelsiz olarak belediyelere devredildiği, ancak belediyelere devredilen arsa ve arazilerin amacı dışında kullanıldığı belirtildi. Raporda, bu çerçevede iki çarpıcı örneğe yer verildi.

Ticari ünite yaptılar

Örneklerden birincisi İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nden. İmar planında sosyal kültürel tesis alanı olarak ayrılan taşınmaz, kültür binası yapılması şartıyla o dönem AKP’nin yönetiminde olan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na hibe edildi. Söz konusu yerin amacı dışında kullanıldığı konusundaki dilekçe üzerine yapılan incelemede, söz konusu taşınmazda kat mülkiyeti tesis edildiği, ofis, dükkân, dershane vb. ticari olarak satışlarının yapıldığı, yerinde yapılan tespitte +5 katlı bir yapının bulunduğu saptandı.

Taşınmazın amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle yargıya başvuruldu. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı aleyhine Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/948 Esas sayısıyla 188/2 parsel sayılı taşınmazın tapusunun iptali ve idare adına tescili talebini içeren dava açıldı. Yargılamayla ilgili bilirkişi raporunda, taşınmazın devir amacına aykırı kullanıldığı ve bu nedenle idare iddialarının haklı olduğu belirtilerek davalı belediye adına kayıtlı bağımsız bölümlerin tapusunun iptali ile idare adına tescil edilmesi gerektiği ve davalı adına kayıtlı bağımsız bölümlerin bedelinin 4 milyon 463 bin 100 TL olduğu belirtildi.

Bağımsız bölümlerin tapusunun iptali ve tescili, taşınmazların tahliyesi ve boşaltılması prosedürünün uzun süreceği ve tahliyenin kamu hizmetlerini aksatacağı hususları göz önüne alınarak tapu iptal talebinin ıslah edilerek bağımsız bölümlerin bedelinin tahsiline dönüştürülmesinin uygun olacağına karar verilirken 02.07.2012 tarihli ıslah dilekçesi ile bağımsız bölümlerin tapusunun iptali ile idare adına tescili talebi ıslah edildi ve bağımsız bölümlerin bedeli olan 4 milyon 463 bin 100 TL’nin tahsili talep edildi. Mahkeme de bu yönde karar verirken davanın temyiz aşamasının sürdüğü belirtildi.

Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararına istinaden Küçükçekmece 2. İcra Müdürlüğü’nce icra takibine başlandı ve belediyenin İller Bankası’ndaki alacaklarına haciz konuldu.

Başakşehir’deki arsaya konut

Bir diğer örnek ise İstanbul Başakşehir’de yaşandı. Bahçeşehir’de bulunan 8 adet parsel belediyeye devredildi. Devir, belediyelerin görev ve sorumluluklarını belirleyen yasa uyarınca koruma evleri, okulöncesi eğitim kurumu ya da sağlıkla ilgili bir tesis kurulabilmesi gerekçesiyle yapıldı. Ancak taşınmazın, devir amacına aykırı olarak Sofa İstanbul adı altında konut, ticaret vb. ticari amaçlarla kullanıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine belediye aleyhine dava açılarak taşınmazın tapu kaydına tedbir konulması istendi. Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin keşif kararı çerçevesinde düzenlenen bilirkişi raporunda belirlenen taşınmazın değerine itiraz edildi, yeniden bilirkişi incelemesi istendi. Yargılama ileri tarihe ertelendi.