Devlet okullarında “yabancı” dil... Veliler ne yapmalı?

Devlet okullarında “yabancı” dil... Veliler ne yapmalı?
Özel okul ve devlet okulunun arasındaki farklardan ilki ücretler gibi görünür ancak işin gerçek yüzü hiç de göründüğü gibi değil. Çünkü özel okula vereceğiniz parayı yeniden kurslara ödemek zorunda kalabilirsiniz...

Özel okulların tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden biri olan yabancı dil eğitimi; devlet okulları ve özel okullar arasındaki farkı daha da ortaya çıkarıyor. Veliler, ekonomik zorluklara rağmen özel okulların tercih edilmesinin en önemli nedeni olarak “yabancı dil” eğitimini gösteriyor. Devlet okullarındaki yabancı dil ders saatlerinin arttırılmasını isteyen veliler, küçük yaşta elde edilebilecek dil kazanımının sonraki yıllar için önemli olduğunu belirtiyor.

Peki devlet okullarında ''İngilizce dersi kaç saat? Hangi sınıfta başlıyor ve özel okullarla arasında kaç ders saatlik bir fark var?'' Sonuçlar yatırımın bu alanda yapılması gerektiğini de gözler önüne seriyor.

Bir yanda 2 saat İngilizce – bir yanda 10 saat ve ek yabancı dil daha

İngilizce eğitimi ilkokullarda 2. sınıfta başlıyor. Birçok özel okulda hazırlık sınıfında 8 ile 10 saat arasında başlayarak devam eden yabancı dil eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında 2. sınıfta başlıyor. Ders saati ise sadece 2 saat. Yani çocuklar bir hafta içinde ilk kez karşılaştıkları İngilizce dersini sadece 2 saat görüyorlar. Talim Terbiye Kurulu 3 ve 4. sınıflarda da ders saati 2 saat olarak belirlemiş.

Ortaokulda 3 saat

Ortaokul kademesindeki 5 ve 6. sınıflarda ise İngilizce dersi ( farklı bir yabancı dil ) 3 saate çıkarılarak sadece 1 saat arttırılmış. Özel okullarda genel olarak 10 saatlik dil eğitimi yapılıyor. Birçok özel okulda ise yabancı öğretmenlerinde konuşma dersine girmesiyle dil dersi saatleri artıyor, aradaki fark da açılıyor. 7 ve 8. sınıflarda İngilizce ders saati ise 4 saat.

Talim Terbiye Kurulu’nun seçmeli ders olarak sunduğu derslerde, yabancı diller ancak 5. sınıftan itibaren, Ortaokul seviyesinde seçilebiliyor. Bu seviyelerde seçilen yabancı dil eğitimi için okul gerekli koşulları oluşturamazsa o derslik açılmayabiliyor. Örneğin bir öğrenci olarak İngilizce seçmeli dersini seçmek, o dersi alabileceğin anlamını taşımıyor.

LGS’ye yansıyan gerçek

LGS sınavında sadece temel bilgiler üzerinden sorulan 10 soruluk İngilizce sorularında Türkiye ortalamasına baktığımızda öğrencilerin zorlandığını görüyoruz. 2022 yılı Lise Giriş Sınavı’nda İngilizce Dersinin 10 sorusuna doğru cevap verme ortalaması 4.59. Bu ortalamanın içinde özel okul öğrencilerinin de olduğunu düşünerek sözel derslerde en çok zorlanılan alanın İngilizce olduğunu görmekteyiz.

Etiketler :