Geride 4 milyar dolarlık servet bırakmıştı! Sosyetik isme miras müjdesi

Geride 4 milyar dolarlık servet bırakmıştı! Sosyetik isme miras müjdesi
Dünyanın en zenginler listesine giren ve ölümüyle yaklaşık 4 milyar dolarlık servet bırakan iş adamı Faruk Yalçın'ın mirasına yönelik davanın Yargıtay aşamasında Süreyya Yalçın lehine emsal bir karar çıktı. 

İş adamının ilk eşinden olan 4 çocuğunun, üvey anneleri Ülkü Yalçın'ın mirastan feragat etmesi nedeniyle miras dışı bırakılmasının istendiği davada Yargıtay, karşılıksız mirastan feragat edenin payından altsoyunun yararlanacağını belirtti.

Yargıtay mirastan feragat sözleşmesinin imzaladığı tarihte, Süreyya Yalçın’ın cenin olduğunu, sağ doğarak mirasçılık sıfatını kazandığını belirtti. Mahkeme, Yargıtay kararı doğrultusunda hüküm verirse merhum iş adamının 20 paya bölünecek mirasından Süreyya Yalçın 8 pay almış olacak.

NİKAHTAN BİR GÜN SONRA MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ İMZALADI

Dünyanın en zenginleri listesine 4 milyar dolarlık servetiyle giren Faruk Yalçın, 16 Ekim 1984’te Ülkü Yalçın ile ikinci evliliğini yaptı. Sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın’a 7 aylık hamile olan Ülkü Yalçın, milyar dolarlık servetten vazgeçtiğini belirten evlilik sözleşmesini 17 Ekim 1984’te noter huzurunda imzaladı. Süreyya Yalçın evlilik sözleşmesinin imza tarihinden 62 gün sonra, 18 Aralık 1984’te dünyaya geldi.

GERİDE 4 MİLYAR DOLARLIK SERVET BIRAKTI

Faruk Yalçın 2008 hayatını kaybetti. İlk eşinden 4, ikinci eşinden de 1 çocuğu olan 84 yaşındaki Faruk Yalçın, servetinin eşit şekilde dağıtılmasını vasiyet etti. Faruk Yalçın’ın yasal olarak 20 pay olarak belirlenen mirasının, 5 payını ikinci eş Ülkü Yalçın, üçer payının da 5 çocuğu alacaktı.

ÜVEY ANNE MİRAS DIŞI KALSIN

Ancak Yalçın’ın ilk eşinden olan Hatice Öcal ve Ayşe Yalçın Messiqua, ile oğulları Osman ve Ahmet İsmail Yalçın, üvey anneleri Ülkü Yalçın’ın babalarıyla evlendikten sonra ‘mirastan feragat’ sözleşmesi imzaladığı gerekçesiyle miras dışı bırakılması için dava açtı.

BASKI ALTINDA İMZALADIĞIM SÖZLEŞME GEÇERSİZDİR

İlk eşten olan kardeşlerin mirasçılık belgesinin iptalini istemesi üzerine Ülkü Yalçın da mirastan feragat sözleşmesinin iptali davası açtı. Ülkü Yalçın evlendiğinde kızı Süreyya Yalçın’a 7 aylık hamile olduğunu kızının evlilik dışı doğmasından korktuğu için sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldığını belirtti. Sözleşmeyi Faruk Yalçın’ın imha ettiğini belirten Ülkü Yalçın, genç bir kadının böyle bir sözleşme imzalamasının hukuken mümkün olmadığını, mirastan feragatin toptan olmasının da kişilik haklarına tecavüz olduğunu, ahlaka, anayasaya ve insan haklarına aykırı olduğunu ileri sürdü.

Faruk Yalçın’ın ilk eşinden olan çocukları ise Ülkü Yalçın’ın miras sözleşmesinin resmi senet niteliğinde olduğunu usule uygun olarak düzenlendiğini ve herhangi bir baskının da bulunmadığını belirterek davanın reddini istedi. Beykoz asliye Hukuk Mahkemesi Ülkü Yalçın’ın açtığı mirastan feragat sözleşmesinin iptali davasını reddetti.

BİLİRKİŞİ HER ÇOCUĞA BİR PAY DAHA VERİLSİN

Ülkü Yalçın’ın miras dışı bırakılması davasında ise bilirkişi Ülkü Yalçın’ın miras payının Faruk Yalçın’ın 5 çocuğuna birer pay olarak paylaştırması konusunda rapor yazdı.

SOSYETİK GÜZEL: ANNEMİN PAYI BANA DÜŞER

Süreyya Yalçın da annesinin mirastan karşılıksız olarak feragat ettiğini kanun gereği annesinin miras payının altsoyu olduğundan kendisine geçeceğini belirterek davaya asli müdahil oldu. Mahkeme Ülkü Yalçın’ın mirastan feragat ettiği tarihte altsoyu Süreyya Yalçın’ın hayatta olmadığını, sözleşmedeki irade beyanın hayatta olan diğer mirasçılar yönünde gerçekleştiğini belirterek, kardeşler lehine karar verdi. Ülkü Yalçın’ın miras dışı bırakan mahkeme, Süreyya Yalçın’ın da annesine düşen miras payı talebini reddetti.

YARGITAY, SÜREYYA YALÇIN HAKLI

Ülkü Yalçın ve Süreyya Yalçın 20 milyar TL’yi aşan mirastan hisselerini alamadı ve kararı temyiz etti. Ankara´daki Yargıtay aşamasında Süreyya Yalçın´ın vekilliğini Ankara Hukuk Bürolarının Kurucusu ünlü avukat Övünç Özkan üstlendi.

SAĞ DOĞARAK MİRASÇI OLDU

Yargıtay mirastan feragat sözleşmesini imzaladığı tarihte, Süreyya Yalçın’ın cenin olduğunu, sağ doğarak mirasçılık sıfatını kazandığını belirtti. Yargıtay kararında “Ülkü Yalçın’ın mirastan feragatinin karşılıksız olarak yaptığını, Süreyya Yalçın’ın sözleşmeden 2 ay sonra sağ doğmakla, karşılıksız yapılan feragatten, feragat edenin altsoyu olarak yararlanacağı değerlendirmek suretiyle mahkemenin karar verilmesi gerekir” dedi.

MAHKEME YANILMIŞ

Mahkemenin yanılgılı davrandığını belirten Yargıtay, “Ülkü Yalçın’ın mirastan feragat ettiği tarihte altsoyu Süreyya Yalçın hayatta olmadığı belirterek, sözleşmedeki irade beyanını hayatta olan diğer mirasçılar yönünde gerçekleştirdiği kanaatiyle davanın kabulüne karar verilmiş olmasını doğru değildir” diyerek hükmün bozulmasına karar verdi.

ASLAN PAYI

Yargıtay 4 milyar dolarlık mirasın paylaşımını ilgilendiren dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay’ın bozma kararına mahkeme uyduğu takdirde sosyetik güzel Süreyya Yalçın’a, babası Faruk Yalçın’ın mirasının aslan payı düşecek. Mirastan feragat eden annesinin 5 payıyla birlikte 8 pay düşmesi beklenen Süreyya Yalçın ünlü iş adamının mirasının yarıya yakını almış olacak.

HAKLILIĞINI KANITLADIK

Avukat Övünç Özkan, “Hukukta ince ayrıntılar çok önemli. Süreyya Yalçın her ne kadar mahkemeyi kaybetmiş olsa da, davasında bizce sonuna kadar haklı olduğunu düşündüğümüzden Yargıtay aşamasında davasını almayı kabul ettik. Süreyya Yalçın´ın annesi Ülkü Hanım ile babası Faruk Bey evlendikleri tarihte `Mirastan feragat sözleşmesi´ yapmış olsalar da müşterek çocukları Süreyya Hanımın mirastan hak alması gerektiğini Yargıtay yargılaması aşamasında detaylı anlattık ve kanıtladık. Karar yargı camiamıza hayırlı olsun. Aynı zamanda bu karar, diğer hukukçu arkadaşlarımızın takip ettiği benzer davalarda da emsal olacak mahiyettedir” dedi.