İsmail Pehlivan

İsmail Pehlivan

Aleviler Kime, Neden Oy Verecek!

“Kadılar müftüler fetva yazarsa
İşte kement işte boynum asarsa
İşte hançer işte başım keserse
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan”
Pir Sultan Abdal

Aleviler, gönül insanıdır.
Aleviler, şiir gibidir oku oku doyamazsın.
Aleviler, okunacak en kapsamlı kitap insandır der.
Aleviler, bütün evren gibi semah döner Hakk aşkına…
Aleviler, ilericidir, yurtseverdir.
Aleviler, laik demokratik cumhuriyetimizin kurucu unsurlarındandır.
Aleviler, ulusal kurtuluş savaşında topyekün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında olandır.
Aleviler, tam bağımsız Türkiye hayaliyle yaşayan bir toplumdur.
Aleviler, her türlü gericiliğe karşı mücadele etmeyi yol ulularının kılavuzluğunda sürdürmektedir.
Aleviler, karanlık düşünceye karşıdır.

Aleviler, tarih boyunca hep zulme uğramış ama zalim olmamıştır.
Aleviler, sazıyla, sözüyle hep birliğin, dirliğin, barışın, kardeşliğin, çağdaşlığın türkülerini çığırır.
Ve yârin yanağından gayri her şeyde, her yerde hep beraberler.
Aleviler, bilimden gidilmeyen yolun karanlık olduğunu bilen ilericilerin, laiklerin, çağdaş aydınların, demokrasi güçlerinin, cumhuriyetçilerin, kurtuluşun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim ve ilkelerini savunanların dostudur.
Bu güzel insanlar kadimden günümüze Mürşid’inin, Pir’inin, Rehber’inin önderliğinde sömürü düzenine, zalimlere, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe hep karşı çıkmışlardır.
Bu anlayışla yoğrulan bir toplumu değiştirmek, dönüştürmek güçtür.

★ ★ ★

Siyasi iktidar 22 yıldır devletin tüm olanaklarını kullanarak ve her türlü hileli yollara başvurarak, rüşvet vererek, Alevileri bölmeye çalışarak; değiştirip, dönüştürmek istese de bu emelinde muvaffak olamamıştır.
Son olarak Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak kurduğu Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı aracılığıyla cadı avına çıksa da toplumun savunma refleksi bu zalim avcıları geri püskürtmüştür. İçindeki bazı Yezitlere rağmen…
Dolayısıyla günümüzde, AKP-MHP iktidarından en çok zarar gören, baskı ve zulme uğrayan, tüm talepleri ötelenen, ayrımcılığa tabi tutulan ve ötekileştirilen bir toplumsal varlıktır Aleviler…
Bu haksızlıkların idrakinde olduğu için, siyasi tercihini mutlaka insan haklarından, soldan, emekten ve laik demokratik cumhuriyetten yana yapacaktır.
Bundan hiç şüphem yoktur.

★ ★ ★

Bir kısım canların gönül kırgınlıklarından kaynaklı söylem ve girişimlerine tanık oluyoruz. Bu kırgınlıklar geçicidir. Biliyorum ki oy pusulası önüne geldiğinde karakterleri gereği gerici ve ırkçı partilere oy vermeyeceklerdir.
O canlar gönül kırgınlıklarını bir kenarda bırakıp, hiçbir belediyeyi halk düşmanlarına kaptırmamak için halkın dostlarına oy vereceklerdir.
Yalnız demokrasi mücadelesi veren siyasi partilerin de Alevi toplumunun taleplerini görmezden gelmemeleri gerekmektedir. Yerel iktidarlar da Alevilerin ihtiyaçlarına gereken ilgiyi göstermeli ve bunu her fırsatta dile getirmeli.

★ ★ ★

Yerel yönetimler demokrasinin sağlıklı işleyişi bakımından ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Alevi demokratik kitle örgütleri, Türkiye’deki demokratik yaşamın önemini dikkate alarak, bu yerel seçim sürecinde kendilerini doğru yerde konumlandırmak zorundalar. Ve bunu da tek tek değil; tüm Alevi federasyonları olarak ortak bir deklarasyonla kamuoyu ile tez zamanda paylaşmalılar.
Aksi halde kaosun bir parçası olurlar ve toplum nezdinde irtifa kaybederler.
Aslında uzun söze gerek yok. Alevi toplumu kararını vermiş. Tercih net. Ne vaat ederlerse etsinler; cumhuriyet düşmanı partilerin belediye başkan adaylarına Alevilerden oy, moy yok!..

Önceki ve Sonraki Yazılar
İsmail Pehlivan Arşivi