Mahkemeden O karikatürle ilgili yayın yasağı

Mahkemeden O karikatürle ilgili yayın yasağı
Diyarbakır 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, avukat Ercan Ezgin’in geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan Charlie Hebdo dergisinin, yeni sayısında yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürü ile ilgili, dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne...

Diyarbakır 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, avukat Ercan Ezgin’in geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan Charlie Hebdo dergisinin, yeni sayısında yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürü ile ilgili, dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe vererek, yaptığı yayın yasağı talebini kabul etti. Mahkeme, bazı sitelerin konu ile ilgili URL’lerine erişimin engellenmesine karar verdi.

Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukatlardan Ercan Ezgin tarafından, geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan Charlie Hebdo dergisinin yeni sayısında yayımlanan Hazreti Muhammed’in karikatürü ile ilgili dün Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan yayın yasağı talebi kabul edildi. Mahkeme kararında, herkesin ifade özgürlüğü hakkına sahip olduğuna dikkat çekilerek, “İfade hürriyeti diğer kişi hak ve hürriyetleri ile sınırlamaya tabidir. Bu kapsamda ifade özgürlüğü bu hakkı kullanan bir kişinin bir başkasına istediğini söyleyebilmesine imkan tanımaz. Bazen ifade hürriyeti başkalarının kişilik hakları ile çatışabilir. Hukuk düzeninin çatışan iki değeri kişilik hakkı ile ifade özgürlüğünü aynı ayda koruması mümkün değildir. Gerek kişilik hakları gerekse ifade özgürlüğü tek başlarına hukuk düzeninde koruma altına alınmıştır. Birinin diğerine üstün tutulması belirli bir olayda belirli şartlar altında gerçekleşir. Yani hangisinin diğerlerine karşı daha çok korunacağı somut olayın şartlarına göre belirlenecektir. Bu bağlamda ifade özgürlüğü kamuoyunun aydınlatmanın ötesine geçer ve kullanılan araç da amaca uygun olmazsa kişinin dini değerlerinin, şeref ve haysiyetinin korunması değeri ifade özgürlüğünden üstün tutulacaktır” denildi.

“DİNE İNANANLARA HAKARET”

Dini değerlere ve peygamberlere yönelik hakaret içerikli söz, yazı ve yayınlar yapanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) çeşitli maddelerinin uygulanabileceğine dikkat çekilen mahkeme kararında, özetle şunlar kaydedildi:

“Dini değerlerin ve peygamberlerin aşağılanmasına yönelik söz, resim, karikatür ve yayınların o dine inananlara hakaret olarak kabulü mümkündür. Çünkü bir insanın dini inancı, onun ayrılmaz bir parçası, onuru, şerefi ve saygınlığı yani kişilik hakları kapsamında korunması gereken bir değerdir. Bir kimseye gerek doğrudan doğruya, gerekse o insanın kendi üzerine alınmasına yol açacak şekilde inandığı din üzerinden aşağılanması, hakaret edilmesi suç sayılmalıdır. Kişinin ve toplumun inandığı bir dinin peygamberi, tartışmasız bir şekilde o din için vazgeçilmez ve saygı gösterilmesi gereken önemli bir değerdir. Herkesin birbirinin inancına ve beraberinde dini değerlere saygı göstermesi gerekir. ‘Laiklik’ ilkesi de bunun gerektirir.”

4 SİTENİN URL’LERİNE ERİŞİM YASAĞI

Mahkeme kararında, bu gerekçelerle talebin kabul edildiğine ve www.birgün.net, www.t24.com.tr, www.internethaber.com ve www.thelira.com adlı internet sitelerinin konu ile ilgili URL’lerine erişim yasağı getirildiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere de yer verildi:

“Söz konusu sitelerin URL bilgileri ile erişime ulaşılan talep konusu internet ortamında yapılan yayın içeriği, talep edenin kişilik haklarını ihlal edici nitelik taşıdığı anlaşıldığından, URL bilgisi bulunan talebe konu yayın içeriğinin, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak, erişimin engellenmesine karar verilmiştir.”