İsmail Pehlivan

İsmail Pehlivan

“Muharrem’de Ağlar Sazım”

“Ezelden yazılmış yazım
Derdim çoktur dinmez sızım
Muharrem'de ağlar sazım
Dertli öten tellerim var”
Derviş Kemal

Bugün Mah-ı Muharrem.
Anadolu’nun güzel insanları matemdedir bugün.
Nefisten vazgeçmiştir.
Kem söz çıkmaz leblerden.
İncinse de incitmez hiçbir canı.
Varlıktan var olan her can kıymetlidir, kıyılmaz.
Eline, beline, diline sahiptir.
Özüne, sözüne, gözüne sahiptir.
İşine, aşına, eşine sahiptir.
Dili, dini, rengi, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun 72 millete aynı nazarla bakar.
En büyük kitabı olan insanı okur.
Dini sevgidir.
Kıblesi insanın cemalidir.
İbadethanesi evrendir.
Kelamı Hakk kelamıdır.
Bugün oruçludur canlar.
Bu oruç başka oruçlara benzemez.
Anadolu insanı salt bedenini aç bırakarak oruç tutmaz.
Dili matemdedir, oruçludur.
Beli matemdedir, oruçludur.
Eli matemdedir, oruçludur.
Gözü matemdedir, oruçludur.
Kalbi matemdedir, oruçludur.
Ruhu matemdedir, oruçludur.
Nefsi matemdedir, oruçludur.
Suya oruçludur.
Ete oruçludur.
Kıymaz, kıyamaz hiçbir canlıya.
Şah Hüseyin aşkıyla yanar yüreciği, sızlar ciğerciği.

KERBELA’DA SÖZ TÜKENMİŞTİR

Kerbela’da 1344 yıl önce 72 yoldaşıyla aç, susuz bırakılarak yaşadığı zulüm ve vahşete karşı bakın nasıl haykırdı Muhammed Ali evladı Şah Hüseyin:

“Ben zalimlerle birlikte, varlık içinde yaşamayı alçaklık; zalime karşı gelerek bulacağım ölümü yücelik sayarım.”

“Müslümanlar, Yezid gibi bir hükümdara düçar olmuştur. Artık Emevi İslam’ıyla vedalaşmak gerekir.”

Kerbela’da söz tükenmiştir. Kerbela, zalime teslim olmamanın, boyun eğmemenin, biat etmemenin destanıdır. Bu destan dünyanın her yerindeki canların dillerinde mayalanıp, manaya gelmiştir.
Yaşanan bu mahşer günü mazlumların ve ezilenlerin sembolü olarak tarihin yaprakları arasında büyük bir acı olarak yer almaya devam etmektedir. Bu duygu Anadolu Aleviliği’nin Hakk-Muhammed-Ali, Ehl-i Beyt, batıni felsefi inanç ve yaşam anlayışında, büyük bir saygınlıkla yaşatılmaktadır.

Kerbela’nın nedenlerini; ekonomik, sosyal, tarihsel bakış açılarıyla sınırlamamak doğru bir yaklaşım olacaktır. Dönemin tek tanrılı inanca geçişiyle karşılaşılan direnç, tarihi toplumsal yaşamın egemenlik ve iktidar anlayışı, sosyal katmanların siyasal ve inançsal bakış açıları ile sınıf ve taraflar dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Şehitler serdarı Şah Hüseyin ve 72 yoldaşına yaşatılan vahşeti yüreciğinin derinliğinde hisseden canlar, 12 gün boyunca bu direniş destanını anmak ve anlamak için muhabbettedir.
Canlar matemdedir bugün.
Sessiz, sedasız.

MUHARREM MATEMİ'NİN AMACI

Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve batıni Alevi öğretisini, yol ve erkanını özümsemektir.

Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Muharrem Matemi’nin, Orucu'nun temel ilkesidir.

Matemde amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Kerbelâ Katliamı’nda İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Şahı Merdan Ali'nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Tanrı’ya şükredilir. Bu nedenle Muharrem Matemi, aşure geleneği ile biter.
Haksızlığa karşı çıkmanın ne tarihi ne de günü vardır. Yeryüzünde insanoğlu yaşadığı sürece haklı ile haksız, iyi ile kötü, mazlum ile zalim var olacaktır.

Önemli olan bu duruşta hangi tarafta olduğumuzu belli etmektir. Elbette ki; Alevi toplumu Hz. İmam Hüseyin duruşuyla mazlumun, haklının, ezilenin, sömürülenin, ötekileştirilenin, hakkı elinden alınanın, kimliğinden dolayı horlananın hakkını savunan tarafta hep oldu; olmaya da devam edecektir.

MUHARREM BARIŞTIR

Muharrem süresince özellikle eğlence, zevk, lüks ve keyiften kaçınılmalıdır. Çeşitli çevrelerden eğlenceler için yapılan davetlere kesin olarak katılmamak ve nedenlerini de böylesi davetleri yapanlara mutlaka açıkça anlatıp hatırlatmak gerekir. Dargınlıklar ve kırgınlıklar varsa barışılır.

Matem orucunun sonunda, Muharrem ayının on üçüncü günü kurbanlar tığlanır, aşure yapılır, dağıtılır. Kurbanlar İmam Zeynel Abidin’in Kerbela Katliamı’ndan kurtuluşuna şükran içindir.

Alevi toplumu nezdinde zalimler Yezid'in, mazlumlar ise Hüseyni duruşunun temsilcileridir.

Bütün canlarımızın matemlerinin, oruçlarının Şahı Şehidan İmam Hüseyin katında kabul ve makbul olmasını diliyorum.

Aşkı muhabbetlerimle…

Önceki ve Sonraki Yazılar
İsmail Pehlivan Arşivi