CHP’nin İktidar Yürüyüşü

CHP’nin yerel seçimlerde beklenenin de üzerinde başarı göstermesi siyasette yeni bir aşamaya işaret ediyor.

İttifaksız girdiği 2024 yerel seçimlerinde, Millet İttifakı’yla girdiği 2019 yerel seçimlerinden daha büyük bir başarı göstermesi CHP’nin iktidara yürüyüşünün başladığını gösteriyor.

AK Parti’nin 22 yıllık iktidarı boyunca sermayeden, zenginden, yarattığı yandaş şirketlerden yana izlediği ekonomi politikasına devam etmesi, yoksulları, emekçileri, emeklileri öbür dünya vaatleriyle karın tokluğuna yaşamaya mahkûm etmesi bu kez sert bir tepkiyle karşılandı.

İYİ Parti ve DEM Parti’nin CHP adaylarının karşısına aday çıkarmalarına karşın “İstanbul İttifakı” “Türkiye İttifakı” çağrıları halk nezdinde karşılık buldu ve sandıkta gerçekleşen işbirliği CHP’yi yerel yönetimlerde iktidara taşıdı.

Bu sonucun elde edilmesinde iktidarın kötü ekonomik ve sosyal politikalarının yanı sıra CHP belediyelerinin sosyal belediyecilik uygulamalarındaki başarısının da katkısı büyüktür.

CHP’li belediye başkanları 11 büyükşehir başka olmak üzere yönettikleri diğer iller ve ilçelerde AK Parti iktidarına karşı alternatif model olabilecek başarılı bir sosyal belediyecilik örneği verdiler.

Toplumun dezavantajlı grupları olarak yoksul kesime, yaşlılara, kadınlara ve gençlere yönelik ekonomik ve sosyal yardım programlarıyla gelir dağılımı eşitsizliğinin yarattığı temel sorunları çözdüler. Sosyal hizmetleri ihtiyacı olan vatandaşın ayağına götürdüler. Pandemi süresince özellikle yaşlılara, işsizlere, yoksul kesime hızla hizmet ulaştırdılar. Aynı başarılı hizmetleri deprem bölgesinde de sağladılar.

CHP bugün yöneteceği büyükşehir belediye sayısını artırdığı gibi il ve ilçe sayısını da artırarak halkın çoğunluğuna hizmet götürecek bir konuma geldi.

Yereldeki hizmetlerden hareketle merkezi iktidara karşı çok daha etkili ve güçlü bir yönetim modeli kurması halinde CHP’nin ilk seçimde iktidara gelmesi büyük bir olasılıktır.

Bu amaca ulaşabilmek için CHP’nin sosyal belediyeciliği sürdürürken “yerel kalkınma” projelerini de hayata geçirmesi gerekir.

Sosyal belediyecilik genel olarak işsizlik ve yoksulluk yardımı, eğitim, konut, sağlık gibi önemli sosyal hizmetler olarak tanımlanır.

CHP’li belediyeler bu hizmetleri düzenli olarak sunuyor. Sosyal belediyecilik hizmetleri sürerken CHP’nin ağırlık vermesi gereken uygulamalar yerel kalkınmayı sağlayacak, işsizlik sorununa çözüm olacak üretime yönelik yatırımlar olmalıdır.

Yerel kalkınma, modern demokrasilerde çok önemli bir yer tutuyor. Avrupa Birliği’nin (AB) benimsediği ve uyguladığı yerel kalkınma modeli, yerel yönetimlerin kendi bölgelerindeki doğal, ekonomik, kültürel ve teknolojik kaynakların kullanılmasıyla istihdam ve üretim yaratılması olarak tanımlanıyor.

Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin olmak üzere CHP’nin yönettiği büyükşehir belediyeleri özellikle kent çevresindeki kırsal kesimde kurdukları kooperatifler aracılıyla istihdam ve üretim sağlayan projelere hayat verdiler.

Yeni dönemde bu uygulamayı daha da ileri götürerek, bölgedeki doğal kaynaklara, turizm potansiyeline göre bir zamanlar kamu ekonomik kuruluşlarının yaptığı gibi üretim tesisleri hatta fabrikalar kurabilirler.

Bu yatırımlar işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayacağı gibi sosyal devlet ilkesinin gereği olarak çağdaş sosyal yaşam alanlarının oluşmasını da sağlayacaktır.

CHP’li belediyelere önerim, AK Parti iktidarının satıp savdığı, özelleştirdiği kamu ekonomik kuruluşlarının faaliyette bulundukları bölgelere sağladıkları ekonomi, eğitim, sağlık ve kültür alanlarını geriye dönük olarak incelemeleridir.

Örneğin Sümerbank’ın başta Nazilli olmak üzere üretim yaptığı bölgelerde, Etibank’ın Karadeniz’de, yeni adıyla Türkiye Taş Kömürü (TTK) işletmelerinin, eski adıyla Ereğli Kömür İşletmesi’nin (EKİ) Zonguldak ve çevresinde yarattığı başta eğitim olmak üzere sosyal ve kültürel hizmetleri örnek alarak projeler geliştirmeleridir.

Bölgenin doğal kaynaklarına yönelik yatırım yaparak üretim tesisleri kurmak, böylece işsizliğe çare üretmek, bu tesislerde çalışan işçilerin, emekçilerin, çevresinde çiftçilerin çocuklarının okula gitmelerini sağlamak, sinema, tiyatro, spor alanları oluşturarak sosyal ve kültürel yaşamı desteklemek CHP’yi iktidara taşıyacak en önemli uygulamalar olacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Fikret Bila Arşivi