Tıp dergisi The Lancet: Her an yeni bir salgın patlak verebilir

Hakemli tıp dergilerinden The Lancet'in raporuna göre, küresel ısınma nedeniyle Covid-19'un yanı sıra dang humması, chikungunya ve zika gibi salgınlarının patlak verme ihtimali artıyor. Araştırmacılar, Covid-19 sonrası toparlanma sürecine trilyonlarca dolar harcandığınsa da sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik anlamlı bir adım atılmadığını vurgulayarak acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Yayınlanma:
Güncelleme: 21 Ekim 2021 11:31
Tıp dergisi The Lancet: Her an yeni bir salgın patlak verebilir

Raporda, yaşanmakta olan iklim krizinin sağlık üzerindeki etkileri giderek artarken, sağlık alanındaki eşitsizlikleri gidermek için iklim değişikliğiyle mücadele planlarının Covid-19 sonrası kalkınma programlarına entegre edilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

'Acil eylem çağrısı'

Bu yıl altıncısı yayımlanan ve 38 akademik kurum ile Birleşmiş Milletler kuruluşlarında görev yapan araştırmacıların fikir birliğini temsil eden Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım Raporu'na (Lancet Countdown) göre, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için küresel çapta acil eyleme geçilmesi gerekiyor.

Raporda, küresel sıcaklık artışının uzun vadede gezegende yaratacağı etkilerin bedelinin insan sağlığıyla ödeneceği ve iklim değişikliğine neden olan emisyon salımınının etkilerinin düşük gelirli ülkelerin toplumlarında daha sert hissedileceği belirtiliyor.

'İklim krizi yeni salgınlara sebep olacak'

Birçok ülke iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı hazırlıksız ve ülkeler yetersiz finansman nedeniyle sağlık ve iklim değişikliği konusunda planlarını uygulayamadığı belirtilen raporda, Dünyada, iklim değişikliğine uyum paketlerinde sağlık alanına ayrılan fonlar toplam iklim değişikliği uyum fonunun yüzde 0,3'üne karşılık geldiği vurgulanıyor.

Raporda takip edilen 44 göstergeye göre, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri "hiç durmadan" artıyor. Dang humması, chikungunya ve zika salgınlarının patlak verme olasılığı, Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere, insani gelişme endeksi yüksek ülkelerde en hızlı şekilde yükseliyor.