MEB inadından vazgeçti, 7 yıl sonra toplanıyor

MEB inadından vazgeçti, 7 yıl sonra toplanıyor
Millî Eğitim Bakanlığı'nın “en yüksek danışma kurulu” olarak tanımlanan Millî Eğitim Şûrası 7 yılın ardından sonunda toplanıyor. Şura’nın toplanmasıyla birlikte eğitim sisteminde artık eğitim paydaşlarının şurada aldığı ortak kararlar dışında, yönetmelik yayımlanarak Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı uygulamalar yapılamayacak.

“Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek” için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları hazırlayan ve 7 yıldır yapılması gerektiği halde yapılmayan Millî Eğitim Şurası, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında sonunda toplanma kararı aldı.

Eğitimde ortak akıl

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Bakan yardımcıları ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirlerinin “tabii üyeler” olarak katılacağı şûraya bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şûra konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar da davet edilecek.

20. Millî Eğitim Şûrası'nda, ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği' ana gündem olacak. Şûrada üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular, ‘Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', ‘Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi'…

Komisyonlar kurulacak

Şûra kapsamında özel ihtisas komisyonları dışında okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar çeşitli konularda çalışma grupları da oluşturulacak. 81 ilden katılımcılar seçilip, 26 farklı yerde bölgesel toplantılar düzenlenerek, hazırlık raporları yazılacak.

Şûra kapsamında hazırlanacak özel ihtisas komisyonu raporları, Şûra üyelerine önceden gönderilecek. Şûra kararları, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınıp, kararlar Bakan oluru ile Tebliğler Dergisi'nde yayınlanacak. Bakanlık ayrıca 20. Millî Eğitim Şûrası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşeceği öğrenildi.

Şura tarihi

– İlk şura 1921'de 1. Maarif Kongresi'nde toplandı. Başkanlığını Ziya Gökalp yaptı. 618 eğitimci katıldı.
– MEB'in kuruluşundan bugün şûrayı toplama kararını akan Talim Terbiye Kurulu'nun kurulma kararı da bu ilk şûrada alındı.
– 1939'da şura adıyla 1. Maarif Şûrası'nı dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel topladı.
– MEB'in geleneksel olarak 4 yılda bir topladığı şura 1980 ihtilalinde 1 yıl arayla 2 kez toplandı.
– AKP iktidarı döneminde 2006'da 17. ve 2019'da 18. ve 2016'da 19. Şûra toplandı. Son 7 yıldır şûra toplanmıyordu. Toplanması gereken tarihin üzerinden de 3 yıl geçmişti.