Kamu yararına aykırı bulunan Togo kuleleri mühürlendi

Kamu yararına aykırı bulunan Togo kuleleri mühürlendi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle sabık ABB Başkanı Melih Gökçek döneminde açılan davayı kazanmış ancak ATO eski başkanı Sinan Aygün'ün sahibi olduğu inşaat devam etmişti. Bina mühürlendi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararına aykırı Togo ikiz kulelerinin inşaasına ilişkin imar planı değişikliklerine dair Melih Gökçek döneminde alınan Meclis kararına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesine karşı açtığı davada, imar planları iptal edilmişti.

Plan iptaline rağmen Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu  inşaata devam etti. Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mustafa Tuna döneminde ruhsatın iptali ve mühürlenmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesine başvurmuştu.

Mustafa Tuna döneminde inşaat mühürlenmeyince Mimarlar odası tekrar yargıya taşıdı ve yargı  24 Ekim 2019 tarihinde mühürlememe kararını da iptal etti.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi  mühürlememe işleminin iptaline ilişkin önce istinaf başvurusu yaptı sonra aynı gün istinaf başvurusunu geri çekerek istinaf başvurusundan feragat etti.

Tüm bu gelişmelerin ardında Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.  

"Yargı son sözü söylemiştir"

Tüm bu yaşananları değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Yoğunluk artışına trafik sorununa neden olacak, kamu yararına aykırı plan değişikliğinde yargı son sözü söylemiştir. Plan iptal edildikten sonra dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya plan iptali ile birlikte ruhsatını iptal et ve inşaatı mühürle demiştik, inşaat mühürlenmeyince, mühürlememe kararını ve ruhsat iptalini yargıya taşıdık. Ankara Büyükşehir Belediyesi 13 Aralık 2019‘da önce istinafa taşımış sonrasında aynı gün istinaf talebinden feragat etmiştir. 16 Aralık 2019 tarihinde de kent suçu ve hukuka aykırı TOGO kulelerini mühürleyerek davacı taraf olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne mühürleme kararını göndermiştir.  İstinaf başvurusundan feragat edilmesi kamu yararına bir uygulamadır ve Ankara için sevindiricidir. Ancak önce istinafa başvurulup sonrasında neden geri çekildiğini bilmiyoruz. Sinan Aygün ve Togo 17 Aralık itibariyle mahkemeye ek beyan vererek istinafından feragatin geçersiz olduğunu iddia etmiş durumda. Hem kişiye özel imar rantından yararlanılacak hem ortaya Ankaralıların kentsel altyapısını bozacak, ulaşım sistematiğini kilitleyecek bir kent suçu inşa edeceksiniz, sonrasında da bu işlemi yapıyor diye belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız. Bu olmaz, hem kent suçlusu hem de güç göstermeye çalışıyor. Süreci yakından takip ediyoruz, ek beyana karşı beyan vereceğiz.” dedi

Kent suçu Togo kulelerinin hukuki süreci

Candan, öte yandan kent suçu Togo kuleleri ile ilgili kronolojik süreci kamuoyuyla paylaştı:

12 Şubat 2016

Gökçek Yönetiminde ki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih ve 281 sayılı kararı ile Çankaya İlçesi Karakusunlar Mahallesi 13911 ada 16 nolu parsele (eski 9,10 nolu) ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği onaylanmış, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, tarafından dava açılmıştır.

15 Temmuz 2016

Dava devam ederken ikinci kere aynı alana ilişkin Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih ve 1402 sayılı kararı ile plan değişikliği onaylanmıştır. Ankara 7.İdare Mahkemesi 2016/2205E. 2016/4505K. sayılı kararı ile konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih ve 1402 sayılı kararı ile plan değişikliği kararı da Oda tarafından dava konusu edilmiş, Ankara 17.İdare Mahkemesi’nin 2016/4368E. 2018/763K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

28 Mayıs 2018

Mimarlar Odası Ankara Şubesi  28.05.2018 tarih ve 07/1117 sayılı yazısı ile davalı idareye başvurarak; mahkeme kararının uygulanmasının sağlanması için Karakusunlar Mahallesi 13911 ada 16 parsele ilişkin verilmiş olan yapı ruhsatlarının iptali ile devam eden inşaatların mühürlenmesini talep etmiştir. Mustafa Tuna yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi  Oda’nın bu başvurusuna cevaben plan değişikliklerinin iptal edildiği, yapı ruhsatının iptaline dair herhangi bir karar bulunmadığı tespit edildiği gerekçesiyle ruhsat iptali ve inşaatın durdurulmasına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilemediğini bildirmiştir.

11 Nisan 2019

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin  ve müdahil Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin istinaf başvurusu üzerine iptal kararının yürütmesi durdurulmuş, yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış ve nihayetinde Belediyenin ve müdahillerin istinaf başvuruları 11.04.2019 tarih ve 5.İdari Dava Dairesi 2018/799E. 2019/385K. sayılı kararı ile reddedilmiştir. Red kararı Belediye ve müdahiller tarafından temyiz edilmiştir.

24 Ekim 2019

Belediyenin mühürlememe işlemine yönelik Mimarlar Odası Ankara Şubesinin açtığı davada  Ankara 12.İdare Mahkemesi’nin 2018/1671E.sayılı dosyasında dava konusu edilmiştir. Mahkeme 2018/1671E. 2019/2166K.sayılı kararı ile “davaya neden olan yapı ruhsatlarının dayanağı olan imar planları yargı kararı ile iptal edildiğinden, hukuki dayanağı kalmayan yapı ruhsatlarının iptali ve inşaatların durdurulması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” gerekçesiyle iptal kararı vermiştir.

13 Aralık 2019

Ankara Büyükşehir Belediyesi 13.12.2019 tarihinde mühürlememe kararının kaldırılarak haksız davanın reddedilmesi için  istinaf talebi dilekçesini sunmuştur.

Aynı gün Ankara Büyükşehir Belediyesinin 13.12.2019 sayılı Başkanlık oluru ile istinafa gidilmesinden vazgeçilmesinin ve feragat edilmesini kararı mahkemeye “Acele” olarak verilmiştir.

16 Aralık 2019

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Daire Başkanlığı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu TOGO kulelerinin olduğu yapıyı mühürlemiş ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne, inşaatın mühürlendiğine dair resmi yazı göndermiştir.

17 Aralık 2019

17.12.2019 tarihinde Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’n Ankara Büyükşehir Belediyesinin feragatinin dikkate alınmaması talepli ek dilekçe sunmuşlardır.

Etiketler :