CHP, O Kanunda Değişiklik Yapılması İçin Teklif Verdi!

CHP, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun da değişiklik yapılması için teklif verdi.Teklif, “Şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylarda kamu mallarına...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
CHP, O Kanunda Değişiklik Yapılması İçin Teklif Verdi!

CHP, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun da değişiklik yapılması için teklif verdi.

Teklif, “Şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylarda kamu mallarına verilen zararlar ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarına verilen zararların Devlet tarafından karşılanması hâlinde, ilgili idare ödeme nedeniyle genel hükümlere göre sorumlulara rücu eder” düzenlemesini yürürlükten kaldırıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklif, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ek 1’inci maddesi yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

Teklif, “Şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylarda kamu mallarına verilen zararlar ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarına verilen zararların Devlet tarafından karşılanması hâlinde, ilgili idare ödeme nedeniyle genel hükümlere göre sorumlulara rücu eder. Bu Kanun kapsamındaki rücu istemine ilişkin zamanaşımı süreleri bir kat artırılarak uygulanır” hükmünün kaldırılmasını düzenliyor.

Teklifin gerekçesinde, kamuoyunda “İçgüvenlik Paketi” olarak bilinen 6638 sayılı Kanun ile, Türkiye’de “hukukun üstünlüğü” ve “hukuk devleti” ilkelerinin neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı, temel hak ve hürriyetlerin adeta kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi.

(ANKA)