Skechers ve Asics’e 8 milyonluk ‘rekabet’ cezası

Skechers ve Asics’e 8 milyonluk ‘rekabet’ cezası
Rekabet Kurulu, rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Skechers olarak bilinen Olka Spor Malzemeleri A.Ş.’ye 7 milyon 442 bin 885 lira, Asics olarak bilinen Marlin Spor Malzemeleri A.Ş.’ye de 549 bin 325 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Skechers olarak bilinen Olka Spor Malzemeleri AŞ’ye 7 milyon 442 bin 885 lira ve Asics olarak bilinen Marlin Spor Malzemeleri AŞ’ye de 549 bin 325 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Olka Spor Malzemeleri ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret için verilen kararı internet sitesinden duyurdu. Buna göre, Kurul, 14 Mart’ta söz konusu şirketler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bularak soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'nun 24 Haziran’da sonuçlandırdığı soruşturmaya göre, Olka Spor Malzemeleri Ticaret ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret’in bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemesi ve gerek sözleşmelerle gerekse de fiili uygulamalarla bayilerin e-pazaryeri platformları üzerinden yapacakları internet satışlarına ilişkin kısıtlama getirmesinin pazardaki rekabeti kısıtlayarak, söz konusu 4. maddeyi ihlal ettiğine karar verdi.

Karar oy çokluğuyla alındı

Rekabet Kurulu, temel para cezalarını kapsayan ilgili kanun gereğince söz konusu iki şirketin yıllık gayri safi gelirlerinin binde beşi ile yüzde üçü oranında para cezası verilmesine karar verdi. Ardından Rekabet Kurulu, ilgili yönetmeliğe göre yüzde 25 indirim uyguladı.

Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda Olka Spor Malzemeleri Ticaret’ee nihai olarak 7 milyon 442 bin 885 lira, Marlin Spor Malzemeleri Ticaret’e 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 549 bin 325 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına oyçokluğu ile karar verdi. Söz konusu soruşturma ise iki şirket bakımından uzlaşma ile sonlandırılmasına da karar verildi.