Reel kesimin güveni 2.7 puan geriledi

Reel kesimin güveni 2.7 puan geriledi
TCMB verilerine göre, reel kesim güven endeksi temmuzda bir önceki aya göre 2.7 puan gerileyerek 103.7'ye indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, reel kesim güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.7 azalarak 103.7 değerini aldı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler, endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 733 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen değerlere göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2.1 puan azalarak 102.5 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gelecek 3 aya ilişkin beklentiler zayıfladı

“Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler bir önceki aya göre zayıfladı. İhracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlendi. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre zayıfladı. Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenlerin oranı geçen aya göre azaldı. Gelecek 3 aydaki istihdama ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı. Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladı. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 4.6 puan artarak yüzde 85.5 oldu. 2022 Temmuz ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 51.1‘i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 13.1‘i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Onu sırasıyla hammadde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi. Son 3 aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde azalış bildirenler arttı. Avrupa Birliği (AB) içindeki piyasalardaki rekabet gücünün azaldığını belirtenlerin sayında artış oldu. AB dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış bildirenler de arttı. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5.9’a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27.7‘ye yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 66.4’e gerilemiştir.”