Pahalılık artınca bit pazarına nur yağdı

Pahalılık artınca bit pazarına nur yağdı
Ipsos’un araştırmasına göre, son bir ay içindeki satın almalarda ikinci el ürünler tercih edildi. Tablet/PC kategorisinde ikinci el satın alımı yüzde 35 seviyesinde görülürken, beyaz eşyalarda ikinci el tercihi yüzde 29 oldu. Son bir ayda yaklaşık 10 kişiden 2’si de dayanıklı tüketim ürünü almaktan vazgeçti.

Artan enflasyon ve alım gücündeki gerileme ikinci el ürüne ilgiyi artırdı. Son bir yıl içinde halkın yüzde 46'sı herhangi bir dayanıklı tüketim malı almazken bu oran son bir ayda yüzde 64 olarak kaydedildi. Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre, kategorilere göre farklılık gösterse de son bir ayda satın alınan ürünlerde ikinci el ürünlerin tercih edildiği görüldü. Tablet /pc kategorisinde ikinci el satın alımı yüzde 35 seviyesinde seyretti. Beyaz eşyada ikinci ele yönelenler yüzde 29 olurken Televizyonda ikinci el alanlar yüzde 15 oldu.

10 kişiden 2’si almaktan vazgeçti

Araştırmaya göre son bir ayda yaklaşık 10 kişiden ikisi dayanıklı tüketim ürünü almaktan vazgeçti. Tüm ürünler için satın almaktan vazgeçenlerin oranı benzer seviyede oldu. Akıllı cep telefonu, küçük ev aletleri ve beyaz eşya kategorilerinde ürün alımın erteleyenlerin oranının daha yüksek olduğu görüldü.

Alım niyeti düştü

Yaklaşık her 10 kişiden 3’ ü harcamalarını kısmak için satın almayı ertelediğini söyledi. Bu oran akıllı cep telefonunda yüzde 35 ile en yüksek seviyede. Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, “Dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik araştırmamızda dikkat çeken iki bulgu var; ilki son bir ay içinde bu kategoride bir satın alma yapmamış olanların yüzde 30 ile yüzde 45 arasında değişen bir kısmı aslında satın alım yapmaya niyetli iken ertelemiş veya tamamen vazgeçmiş. İkinci bulgu ise önümüzdeki bir ay içinde satın alma niyeti olanların oranının ürüne göre maksimum yüzde 9’a ancak ulaşması. Son bir ay içinde dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik bir talep zayıflamasının başladığını söylemek çok yanlış olmaz" dedi.