Fahiş fiyat tekrarında ceza iki katına çıkacak: 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek

Fahiş fiyat tekrarında ceza iki katına çıkacak: 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu değerlendirmesi sonucu belirlenen fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarının bir yıl içinde tekrarı halinde bir önceki cezanın iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Olağanüstü hal (OHAL), afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun çalışma esaslarına dair Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle, idari para cezalarının verilmesini gerektiren aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alındı.

‘Fiil’ olarak belirtilen hareketler ‘kabahat’ olarak değiştirildi

Yönetmelikle yapılan diğer bir düzenlemeyle, idari para ceza tutarının belirlenmesi sürecinde ‘fiil’ olarak belirtilen hareketler ‘kabahat’ olarak değiştirildi.

İdari para cezalarının uygulanmasında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ceza tutarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınacak.

2 milyon TL'ye kadar para cezası verilebilecek

Düzenlemeyle ayrıca, kurulun yapacağı değerlendirme sonucu verilecek idari para cezasına dayanak teşkil eden Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yapılan atıfta değişiklik yapıldı. Buna göre, belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilecek idari para cezasının belirlenmesinde Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun'un 18'inci maddesinin (ı) fıkrası yerine (k) fıkrası esas alınacak. Bu fıkra uyarınca, fahiş fiyat uygulamalarında her bir aykırılık için 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar; stokçuluk, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde ise her bir aykırılık için 100 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilebilecek.

Kaynak:ANKA