Koku Alma Yeteneği Zayıf Olanlar Dikkat! Erken Ölüm Riski Artabilir !

Koku Alma Yeteneği Zayıf Olanlar Dikkat! Erken Ölüm Riski Artabilir !
Yeni bir araştırmaya göre, koku alma yeteneğiniz ne kadar güçlü ise, o kadar uzun yaşama şansınız var. Çalışmada, koku alma yeteneği zayıf olanların genel sağlıklarının daha zayıf olduğu ve daha erken ölme riskinin daha yüksek olduğu bulundu.


Araştırmada Neler Yapıldı?

Araştırmacılar, farklı yaşlardan ve sağlık durumlarından 1000'den fazla kişiyi incelediler. Katılımcılardan beş farklı kokuyu tespit etmeleri ve tanımlamaları istendi. Ayrıca koku alma duyusunun ne kadar hassas olduğunu ölçen bir test de yapıldı.

Neden Önemli?

koku-vucut1.jpg

Bu araştırma, koku alma yeteneğinin sadece bir duyudan daha fazlası olduğunu, aynı zamanda genel sağlığın da bir göstergesi olduğunu gösteriyor. Koku alma yeteneğindeki bir azalma, bir kişinin genel sağlığında bir sorun olduğunu ve tıbbi yardım alması gerektiğini gösteren bir uyarı işareti olabilir.

Keskin bir koku alma duyusu, daha iyi sağlıkla ilişkilidir, ancak kokuları koklamaya çalışmak, zayıflığa ve ölüme yol açabilir.
Yeni araştırmalar, koku kaybının yaşlı yetişkinlerin genel sağlığının yararlı bir göstergesi olabileceğini öne sürüyor.

Sonuçlar Ne Gösterdi?

Çalışma sonuçları, koku alma yeteneği ile genel sağlık arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösterdi. Koku alma yeteneği zayıf olanların, kalp hastalığı, felç ve demans gibi kronik hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğu bulundu. Ayrıca, koku alma yeteneği zayıf olanların daha erken ölme riskinin de daha yüksek olduğu görüldü.
Sadece birkaç dakika süren basit bir koku testini gerçekleştirmek kolaydır ve potansiyel olarak risk, kırılganlık veya sağlıksız yaşlanmayı değerlendirmek için değerli bir araç olarak kullanılabilir. Örneğin, birisi koku testini geçemezse, belki de bu hastanın beslenmesini iyileştirmesi veya daha ayrıntılı bir nörolojik veya tıbbi muayeneden geçmesi gerekiyor.
Önceki araştırmalara dayanarak yapılan çalışma, koku alma yeteneğindeki azalmanın beyinle ilgili bilişsel gerilemenin ortak bir erken göstergesi olduğunu buldu.

kokular.jpg

Çalışma katılımcılarının, çalışma sırasında beş farklı kokuyu tespit etme ve kaydetme yetenekleri test edildi. Ayrıca bir kokunun varlığını ne kadar iyi tespit edebildiklerini ölçmek için onlara altı koku verildi. Bu koku ölçümlerine koku duyarlılığı ve koku tanımlama adı verilir. Katılımcıların sağlık durumları, yaşa bağlı fiziksel gerileme sendromu olan kırılganlık açısından da not edildi.
Koku tanıma ve duyarlılık fonksiyonlarının bozulması zayıflıkla ilişkilidir. Bu, iş başında olanın yalnızca yaşlanan beyniniz olmadığını gösteriyor. Ancak bu, kaçınılmaz zayıflığımızı ve ölümümüzü öngörebilecek çevresel bir şey de olabilir, örneğin burnunuzun seviyesindeki bir şey olabilir.
Sağlıklı yaşlanma, ölçülü alkol tüketmeyi, sosyal olarak aktif kalmayı ve sigarayı bırakmayı içerir. Düzenli sağlık kontrollerine ve taramalara katılmak aynı zamanda tersine çevrilebilecek bir durumun başlangıcını da belirleyebilir.

Nasıl Daha Uzun Yaşayabilirsiniz?

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, uzun yaşamanın en iyi yollarından biridir. Bu, dengeli beslenmeyi, düzenli egzersiz yapmayı, sigarayı bırakmayı ve stresi yönetmeyi içerir. Düzenli sağlık kontrollerine katılmak ve herhangi bir yeni semptomu bir doktora bildirmek de önemlidir.