'Davutoğlu şikayetinden vazgeçti mi?' tartışmaları: Demirtaş'ın avukatlarından Gelecek Partisi'ne yanıt

'Davutoğlu şikayetinden vazgeçti mi?' tartışmaları: Demirtaş'ın avukatlarından Gelecek Partisi'ne yanıt
HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ahmet Davutoğlu'na hakaretten yargılandığı duruşmada Davutoğlu'nun Demirtaş'a olan şikayetinden vazgeçmediği iddia edilmiş ve Gelecek Partisi yalanlamıştı. Demirtaş'ın avukatları ise "Şahsi davalar geri çekilmişse neden vazgeçildiğine ilişkin dilekçeler sunulmamıştır?" diye sordu.

Geçtiğimiz cuma günü görülen Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun şikayetinden vazgeçmedi iddia edildi. Gelecek Partisi, iddiaları yalanlayarak, Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde kamu görevlisi olması nedeni ile resen açılan bir dava olduğu vurgulandı.

Demirtaş'ın avukatları ise "İlgili dava resen açılmıştır; Davutoğlu, şahsi tüm davalarından daha önce vazgeçmiştir" açıklamasını yapan Gelecek Partisi'ne yanıt verdi. Avukatlar açıklamasında, Gelecek Partisi'ne "Tüm şahsi davalar geri çekilmiş ise Sayın Demirtaş'ın yargılandığı ve Sayın Davutoğlu'nun da mağdur ve/veya şikâyetçi/katılan olduğu davalar neden hâlâ Sayın Davutoğlu vekili tarafından takip edilmekte, mazeret dilekçeleri gönderilmekte ve bazı mazeret dilekçelerinde şikâyetin devam ettiği belirtilerek müvekkilimiz Sayın Demirtaş'ın cezalandırılması talep edilmektedir?" sorularını yöneltti. Açıklamada, "Gerek müvekkilimiz Sayın Demirtaş, gerekse biz avukatları olarak kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğimiz iddiasını kabul etmiyoruz" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın, dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 23.9.2022 Cuma günü yapılan duruşma sonrası, Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri tarafından yapılan ve biz avukatlara da yakışıksız ithamlarda bulunan duyurunun içeriğinin gerçeği yansıtmadığını, bundan dolayı, Sayın Selahattin Demirtaş'ın avukatları olarak bir açıklama yapma zorunluluğu hasıl olduğunu belirtmek isteriz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

  1. İlk gün de sosyal medya üzerinden paylaştığımız ve duyuru ekinde sunmuş olduğumuz, Sayın Davutoğlu'nun vekili tarafından Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesin 2021/587 E. sayılı dava dosyasına sunulan 9.9.2021 tarihli mazeret dilekçesi "müşteki" yani "şikâyetçi" sıfatıyla yazılıp imzalanmış olup; bahsi geçen dilekçede müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın cezalandırılması da talep edilmiştir. Yine, yapılan duruşmaya Sayın Davutoğlu'nun vekili tarafından, farklı yerlerde duruşmaları olduğu gerekçesiyle mazeret dilekçesi de gönderilmiştir.
  2. Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın, dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/541 E. sayılı dosyası üzerinden Sayın Davutoğlu şikâyetçi olduğunu belirterek, davaya katılma isteğini mahkemeye avukatı aracılığıyla sunmuş, mahkeme tarafından da katılma isteği kabul edilmiştir. Bu dosya üzerinden müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş 11 ay 20 gün hapis cezası almıştır. Bahsi geçen dosya halihazırda istinaf aşamasındadır. Sayın Davutoğlu'nun bahsi geçen dosyadaki şikâyeti de katılan sıfatı da halen devam etmektedir.
  3. Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın, dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/218 E. sayılı dosyasının ihbarı / suç duyurusu dilekçesi bizatihi Sayın Davutoğlu'nun vekili tarafından savcılığa verilmiş, yargılama aşamasında da şikayetin devam ettiği belirtilerek, davaya katılma isteği Mahkemeye sunulmuştur. Mahkeme tarafından, Sayın Davutoğlu'nun katılma isteği kabul edilmiştir. Sayın Davutoğlu'nun bahsi geçen şikâyeti de katılan sıfatı da halen devam etmektedir.
  4. Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı'na ve dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na hakaret (Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret) iddiasıyla yargılandığı Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2021/96 E. sayılı dosyasında da Sayın Davutoğlu şikâyetçi olduğunu belirterek, davaya katılma isteğini mahkemeye avukatı aracılığıyla sunmuş, mahkeme tarafından da katılma isteği kabul edilmiştir. Müvekkil, bu dosya üzerinden fikri içtima uygulanarak daha ağır cezayı gerektiren Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. Bahsi geçen dosya temyiz aşamasında olup, Sayın Davutoğlu'nun bahsi geçen dosyadaki şikâyeti de katılan sıfatı da halen devam etmektedir.

Kutuplaştırılan toplum psikolojisinin yeniden sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi amacıyla Sayın Davutoğlu'nun şahsi tüm davalarından vazgeçmiş olduğu iddiası karşısında şu soruları sormak isteriz:

  1. Tüm şahsi davalar geri çekilmiş ise Sayın Demirtaş'ın yargılandığı ve Sayın Davutoğlu'nun da mağdur ve/veya şikâyetçi/katılan olduğu davalar neden hâlâ Sayın Davutoğlu vekili tarafından takip edilmekte, mazeret dilekçeleri gönderilmekte ve bazı mazeret dilekçelerinde şikâyetin devam ettiği belirtilerek müvekkilimiz Sayın Demirtaş'ın cezalandırılması talep edilmektedir?
  2. Tüm şahsi davalar geri çekilmiş ise neden davalardan vazgeçildiğine ilişkin dilekçeler yukarıda belirttiğimiz dava dosyalarına sunulmamıştır?

Yukarıda yazılı olan bilgilerden de anlaşılacağı üzere; gerek müvekkilimiz Sayın Demirtaş, gerekse biz avukatları olarak kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğimiz iddiasını kabul etmiyoruz.

Asıl kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, "Kutuplaştırılan toplum psikolojisinin yeniden sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi amacıyla şahsi tüm davalardan daha önce vazgeçildi" iddiasını ortaya atıp, bu iddiayı müvekkilimiz Sayın Demirtaş açısından ispatlayamayanlardır.

Aşağıda sunduğumuz, Sayın Davutoğlu’nun dilekçesindeki üç noktaya dikkat çekmek isteriz:

  1. Sayın DAVUTOĞLU’nun müşteki yani şikayetçi olarak belirtilmesi.
  2. Konu bölümünde şikayetin devam ettiği
  3. Açıklama ve talep bölümünde Sayın DEMİRTAŞ’ın cezalandırılması isteği

Konu bölümünde şikâyetin devam ettiği, talep bölümünde Sayın DEMİRTAŞ’ın cezalandırılması isteği ve Sayın Davutoğlu'nun müşteki yani şikayetçi olarak belirtilmesi.

KÜÇÜKÇEKMECE 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE

Dosya No: 2021/587 Esas Müşteki: Ahmet DAVUTOĞLU Vekili: Av. Ahmet BAŞCI

Konu: Şikayetimizin devam ettiğini bildirme ve mesleki mazeretimizin sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar ve Talep:

Mahkemeniz işbu duruşmasıyla aynı gün Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/471E. Sayılı dosyasında saat 09.50'de (Ek-1) duruşmamız ve Kırklareli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/31 E.Sayılı dosyasında saat 10.00'da keşfimiz (Ek-2), olması sebebiyle tarafımızca mazeret sunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Sanığın atılı suçlardan cezalandırılmasını, mesleki mazeretimizin kabulü ile duruşma günününün UYAP'tan öğrenilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 09.09.2021

Müşteki Ahmet DAVUTOĞLU Vekili

Av. Ahmet BAŞCI