İsmail Küçükkaya

İsmail Küçükkaya

Kime yarar?

Bir taraftan Meclisteki basın yasası. İktidar bilgi kirliliği ile mücadele gibi sunuyor. Muhalefet ‘bu bir sansür düzenlemesidir’ diyor. Tam da seçime giderken… İktidar zordayken.
Diğer yandan Halk TV’ye kesilen acımasız cezalar. 16 ceza gelmiş kanalımıza. Kanalınıza. Halk TV dışında dün de ayrıca Tele 1 ve KRT’ye cezalar verildi.
Bu kanallara hiç bir kamu şirketi reklam vermediği gibi bilakis her türlü zorluk çıkarılıyor;
Hangi hakla?
Nereye gidiyoruz?
Şu yasa mesela…Bilgi kirliliğine kim karar verecek?
Sorularımız var. Soralım:
Bugün Türkiye'de en büyük bilgi kirliliği kaynağı kimdir? Neresidir?
Buna benzer düzenleme hangi ülkelerde vardır? Hangi tip rejimlerde?
Bu yasanın gerçek amacı nedir?
Mesela troll orduları var. İktidar lehine faaliyet gösteren, muhalifler aleyhine durmaksızın faaliyet gösteren ve kara propaganda yapan trol ordularını durduracak mısınız?
Ekonomik sorunların devasa boyutlara yükseldiği bu dönemde tam de seçime giderken bir yandan cezaların kesilmesi bir yandan da böylesi yasaların gündeme gelmesi iktidara yaramaz. Tam aksine iktidarın zayıfladığını gösterir. Hem bunun yarını da var. Unutmayalım.

Önceki ve Sonraki Yazılar
İsmail Küçükkaya Arşivi