21 kişiye mezar olmuştu... İşte ihmaller zinciri

21 kişiye mezar olmuştu...  İşte ihmaller zinciri
21 kişiye mezar olan Yeşilyurt Apartmanı davasında alınan bilirkişi raporu skandalları tek tek ortaya koydu. Kaçak kat çıkıldığını, kalitesiz beton kullanıldığını, zemin katından molozlar çıkarıldığını gözler önüne seren raporda apartmanın müteahhiti ve bodrum kattaki tadilatlara izin veren dükkan sahipleri asli kusurlu bulundu.

İstanbul Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat 2019'da yıkıldı. 21 kişi hayatını kaybetti. Halktv.com.tr, Yeşilyurt Apartmanı davasıyla ilgili bilirkişi raporuna ulaştı. Raporda ihmaller zinciri tek tek sıralandı.

Bilirkişi raporuna göre, Yeşilyurt Apartmanı’nda hava fotoğraflarından onaylı projesine aykırı olarak 2 adet kaçak kat inşa edildi. Raporda bu kaçak 2 katın çökmedeki en büyük etken olduğu ve bu katların binada yaşam başladıktan sonra inşa edildiği tespit edildi.

Kaçak katlarla ilgili Kartal Belediyesi tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı da raporda yer alırken konuya ilişkin yapı tatil tutanağı ya da encümen kararına rastlanmadığı aktarıldı.

Fotoğraflar iddiaları doğruladı

Raporda Yeşilyurt apartmanı yıkıldıktan sonra çekilen fotoğraflarda çuvallar içinde molozların çekildiği belirtildi. Bilirkişi bu görüntünün bodrum/zemin katta tadilat yapıldığına dair tanık ifadeleri doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.

‘Kirişleri deldiler’

Raporda kat malikleri tarafından doğalgaz bacası geçirmek için kirişlerin delindiğine de dikkat çekildi. Apartmanda depremden sonra çatlaklar oluştuğu fakat kat maliklerinin ve kiracıların bu çatlaklarla ilgili herhangi bir başvuru ya da bilgilendirme yapmadıkları vurgulandı.

‘Güçlendirme yapıldığına dair emare yok’

Dava sürecinde yetkin bir Mühendislik firması tarafından binada güçlendirme yapıldığına da değinilen raporda, dava dosyasında herhangi bir güçlendirme/tadilat ruhsatı, statik hesabı ve projesine rastlanmadığı belirtildi. Bu sebeple güçlendirmenin nasıl ya da ne kalitede doğrulukta olduğu anlaşılamadığına dikkat çekildi.

‘Ruhsata aykırı dükkan inşa edildi’

Bilirkişi apartmanın zemin katındaki dükkanların ruhsat projesine aykırı olarak bölümlerinin niteliği değiştirildiğine ve aradaki taşıyıcı olmayan bölme duvarların kaldırıldığını vurguladı. Ayrıca bodrum katta komşu bina parseline uzanan ruhsata aykırı kapalı ek dükkan alanı inşa edildiğini belirtti.

Ayrıca raporda binanın bodrum katında ise suya bağlı rutubet ve nem olduğu bu nedenden donatı/demir çaplarında pas oluştuğu ve pas kaynaklı kesit azalması olduğu tespit edildi.

Raporda özetle şu ifadeler yer aldı: “Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda binanın yıkılış şekli izlendiğinde; bodrum kat ve zemin katın kolonlarındaki sadece düşey yükleri taşıyarak (2 Kat kaçak olmasaydı ve deprem durumu bile olsa yapı da göçme olmaması beklendiğinden) beton dayanımının kalmadığı sonucunda göçmenin düşey şekilde olduğu ve kaçak katların bütün şekilde göçme sırasında caddeye doğru ilerlediği ve yıkıldığı görülmektedir. Yani zemin katta ya da bodrum katta duvarların yerleri de değiştirildiğinden rijitlik ve dayanım azalması ile projelendirildiğinden daha fazla yükü gereğinden fazla bir süre taşıdığı ve göçme anına kadar yapının mucizevi şekilde dayandığı anlaşılmaktadır. Dava dosyasında jeolojik bir veri bulunmadığından dolayı dava konusu adresin bulunduğu bölgeyide kapsayan İmar Planına Esas Zemin Raporlarından faydalanılmış, bölgedeki jeolojik birimlerin Kartal Formasyonuna ait birimler olduğu ve uygun alanda kaldığı tespit edilmiştir. Uygun alanda kalan bu birimlerde çökme-göçme gibi zemin problemleri beklenmemektedir. Tüm bu veriler değerlendirildiğinde Yeşilyurt Apartmanın yıkılma nedenini zemin birimlerinden kaynaklanmadığı düşünülmektedir.”

Bilirkişiye göre 21 kişiye mezar olan apartmanın çökmesinde asli kusurlular Yeşilyurt apartmanının müteahhiti Hikmet Yeşilyurt ve zemin ile bodrum kattaki tadilatlara izin
veren dükkanların sahipleri asli kusurlu bulundu. Dosyanın diğer sanıkları ise tali kusurlu bulundu.

* Yeşilyurt Apartmanı'yla ilgili aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 31 kişi hakkında açılan dava devam ediyor. Sanıkların 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.