Yüce Divan hukukçu olmayan hakimlere teslim

Yüce Divan hukukçu olmayan hakimlere teslim

Yargı reformu paketi ile yargıya yeni bir soluk getirme iddiasında olan AKP, hukuk ve yargı ilkelerini rafa kaldırarak Yüce Divan'da hukukçu olmayan hakimlerle yola devam ediyor. Anayasa Profesörü Kemal Gözler, bu durumu ele aldı.

Hukuk ve yargı rafa kaldırılırken hukukçular da unutulmadı. Keyfiliğin ilke haline getirildiği yargı düzeninde hakimlik makamı da hukukçu olmayanlar teslim edildi.

HUKUÇU OLMAYAN HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Hukukçu olmayan hukuk fakültesi dekanlarının ardından gözler bu defa hukukçu olmayan hakimlere çevrildi.

Anayasa Profesörü Kemal Gözler, Anayasa Mahkemesi üyesi 16 hâkimin yarısının hukuk fakültesi mezunu olmadığını ortaya koydu.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin mezun oldukları bölümleri araştıran Gözler, Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapan mahkemedekilerin yarısının hukuk eğitimi almadığını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi yüksek mahkemelerin Başkanlarının, Başkanvekillerinin ve üyelerinin önemli bir kısmının hukukçu olmadığı bilinen bir gerçek. Ancak yapılan çalışmalar hukukçu olmayan hakimlerin oranının giderek arttığını gösteriyor.

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşundan bugüne tüm üyelerinin özgeçmişleri incelendiğinde 57 yıl içerisinde 113 isimden sadece 14 üyenin hukukçu olmadığı görülüyor. Mahkemenin bugünkü bileşiminde ise bu sayı 8.

HUKUKÇU OLMAYAN HAKİMLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ İSE GÜL-ERDOĞAN DÖNEMİNE AİT

Üstelik söz konusu hakimlerin görevlendirilmesi de neredeyse tamamen siyasi makamların kontrolünde.

Hukukçu olmayan hakimlerin üçü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üçü de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atandı.

Yüksek yargının hükümet ile yakınlığı daha önce de sıkça gündeme gelmişti. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Erdoğan’ın gidişi sırasında ayağa kalkarak düğmeleri olmayan cübbesini iliklemeye çalışmıştı. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeleri de Erdoğan ile çay toplamış, Erdoğan’ı uğurlarken başlarını eğmeleri ile tartışma yaratmıştı.