TÜSİAD’dan Açıklama

TÜSİAD’dan Açıklama
TÜSİAD heyeti, Ankara temaslarını tamamladı. Başkan, Erdoğan'ın Başbakanlık dönemlerinde ve seçim öncesinde Davutoğlu ile gerilen diyaloğa ilişkin olumlu sinyaller verdi.TÜSİAD heyeti, Ankara temaslarını tamamladı....

TÜSİAD heyeti, Ankara temaslarını tamamladı. Başkan, Erdoğan'ın Başbakanlık dönemlerinde ve seçim öncesinde Davutoğlu ile gerilen diyaloğa ilişkin olumlu sinyaller verdi.

TÜSİAD heyeti, Ankara temaslarını tamamladı. Görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık dönemlerinde ve seçim öncesi asgari ücret tartışmaları sırasında Başbakan Ahmet Davutoğlu ile gerilen diyaloğa yönelik TÜSİAD Başkanı, "Bu görüşmeleri buzlar eridi olarak değerlendirebilirsiniz" şeklinde yorumladı.

HDP ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, "Biz siyasi partilere yazdığımız mektupta hiçbir siyasi parti belirlemedik. Biz iki günümüzü bloke ettik, kendileri programlarına göre günleri belirlediler" dedi.

'BUZLAR ERİDİ' MESAJI

TÜSİAD Başkanı, "Başbakan ile son derece olumlu görüşmemiz oldu. Görüşmemizi buzlar eridi olarak yorumlayabilirsiniz" diye devam etti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

TÜSİAD, Ankara temaslarının tamamlanmasının ardından, yazılı olarak paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Siyasi parti liderlerimize, Ankara'nın yoğun gündemi içerisinde görüşme talebimize olumlu yanıt vermeleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz.

Seçimleri yüksek bir katılım oranı ile geride bıraktık. Seçmen iradesinin yaklaşık yüzde 95'inin yeni parlamentoda temsil edilecek olması ülkemiz için önemli bir demokratik kazanımdır. Bildiğiniz üzere seçmen iradesi, siyasi partilere tek başına hükümet kuracak çoğunluğu vermedi. Uzlaşma arayışlarının ısrarla sürdürülmesini ve bir hükümet kurma yönündeki çalışmaların mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz. TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak bir koalisyon tercihi veya önerisi için Ankara'da değiliz. Biz, uzlaşmayı teşvik etmeyi ve hükümet programına, katılımcılık bağlamında iş dünyası önceliklerini ve beklentilerini yansıtmayı amaçlıyoruz. Memnuniyetle gözlemledik ki, tüm partilerimiz, yüksek bir sorumluluk anlayışıyla, yeni bir hükümetin süratle kurulması yönünde belirgin bir iradeye sahipler. İş dünyası olarak, kurulacak hükümetin demokratik, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişlik düzeyimizi ilerletecek adımları atmasını bekliyoruz."

YENİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLERİNİ SIRALADILAR

TÜSİAD, yeni hükümetten öncelikli beklentilerini şu şekilde sıraladı:

'Demokratik standartlar ve kamu yönetimi' kapsamında;

- Yargının bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri bakımından güçlendirilmesi ve hukuk devletinin tam olarak tesis edilmesi

- Temel hak ve özgürlüklerde (basın, ifade, internet, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, kolektif ve kültürel haklar) ilerleme kaydedilmesi

- % 10'luk barajla temsilde adaleti engelleyen seçim sisteminin ve siyasi partiler kanununun değiştirilmesi

- Siyasette ve kamu yönetiminde etik ve şeffaflığın geliştirilmesi

- Çözüm sürecinin, şiddetin geri dönülemez şekilde sona erdirilmesini sağlayacak kararlı adımlarla devam ettirilmesi ve bu süreç boyunca toplumsal hassasiyetleri de gözeterek kamuoyunun şeffaf ve zamanlı bilgilendirilmesi

- Denetleyici ve düzenleyici kurumların özerkliğinin tam anlamıyla sağlanması

'Kalkınma' başlıklarında öncelikli olarak;

- Eğitimde niteliğin yükseltilmesi

- Genç işsizliği ile mücadelede eğitim yoluyla vasıf uyumu sağlanması ve girişimciliğin özendirilmesi

- Özellikle çok düşük olan kadın istihdamının artırılması

- Bölgeler arası iş ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi yoluyla gelişmişlik farklarının azaltılması

'Sürdürülebilir Büyüme, Rekabet ve Yatırım Ortamı' açısından;

- Kayıtdışı ekonomi ile mücadele ve vergi politikalarında saydamlık ve etkinliğin sağlanması

- Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması

- Orta ve yüksek teknolojiyi, inovasyonu ve verimliliği esas alan bütüncül bir sanayi stratejisinin uygulamaya konması

- Bilgi ekonomisine dönüşümün hızlandırılması

- Enerji ve ulaştırma sektörlerinde yapısal reformların devam ettirilmesi

- İklim değişikliğiyle mücadelede öngörülebilirliğin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin ve finansal desteklerin uygulamaya konması