TMMOB Kanal İstanbul planlarına karşı itiraz dilekçesi hazırladı

TMMOB Kanal İstanbul planlarına karşı itiraz dilekçesi hazırladı
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Kanal İstanbul için hazırlanan Çevre Planı değişikliğine itiraz dilekçesi hazırladı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Kanal İstanbul için hazırlanan ve askıda olan ‘Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Planı’ değişikliğine ilişkin itiraz dilekçesi hazırladı.

21 nisana kadar askıda kalacak olan planlara ilişkini itiraz dilekçesi TMMOB İstanbul İKK’nin resmi sitesinden indirilebiliyor. İmzalanan itiraz dilekçeleri İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

"Yok hükmündedir"

Kanal İstanbul’un yaratacağı yıkım ve planın hukuka aykırılığına ilişkin dilekçede şu ifadeler yer alıyor:

Planlama süreçleri ve ÇED süreçleri hukuksuzdur ve bu nedenle söz konusu plan değişikliği yok hükmündedir.

Üst ölçekli planlama ilkeleri, plan değişikliğinde dikkate alınmamıştır; aksine çelişmektedir, plan değişikliğinin kendi plan notları ile plan arasında da tutarsızlık söz konusudur.

Bölgedeki ekolojik dengeyi tümüyle bozacaktır.

Kültür mirası üzerinde yok edici etkiler yaratacaktır.

Afet risklerini artıracaktır.

Katılım gözetilmemiştir.

Kentli hakkını yok sayan, toplumun ve tüm canlıların yaşam hakkını gasp eden bir projedir.

Proje kamuya yüksek ve önceliği olmayan sosyal ve ekonomik maliyetler yükleyecek olup bu anlamda kamu yararı içermemektedir.

Kanal İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu, plan revizyon gerekçesinin kapsamından çok daha geniş bir değişiklikler bütününe sahip olduğundan, planlama ilke ve esaslarına açıkça aykırıdır. Bu nedenle, hukuken geçersizdir.

Etiketler :