TBB müzik yasağını Danıştay'a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği, pandemi gerekçe gösterilerek getirilen ve gece birden sonra başlayan müzik yasağını Danıştay'a taşıdı. Açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından 10.05.2022 tarihinde valiliklere gönderildiği duyurulan ve 'müzik yayın yasağını saat 01.00 olarak belirleyen' genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a dava açmıştır" denildi.

Yayınlanma:
Güncelleme: 18 Mayıs 2022 15:58
TBB müzik yasağını Danıştay'a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği gece 1'den sonra uygulanan müzik yasağını Danıştay'a taşıdığını duyurdu.

Halk TV'de gazeteci Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası programına bağlanan TBB Başkanı Erinç Sağkan bağlandı. Sağkan konuyla ilgili, "Pandemi döneminde anayasa ve yasaya aykırı olarak genelgelerle düzenleme yapılması modelinin pandeminin tedbirlerinin sona erdiğinin kabul edilmesine rağmen hala aynı yöntemle kanunla düzenlenmesi gereken unsurların genelgelerle düzenlenmesi yöntemini görmüş bulunuyoruz" dedi.

Sağkan, pandemi döneminde genelgelerle temel hak ve özgürlükleri sınırlayan düzenlemelerin uygulamaya konamayacağını ifade ettiklerinde, kendilerine olağanüstü koşulların olduğunun belirtildiğini söyledi. Sağkan buna ilişkin, " 'Anayasayı deldiğiniz zaman ses çıkartmazsanız bu bir uygulamaya dönüşür' demiştik. Tam da bu söylemimizin uygulamaya geçirildiğini görüyoruz maalesef" ifadelerini kullandı.

Müzik yasağı ve bu tarz sınırlandırmaların Anayasa'nın 17. Maddesi'ne aykırı olduğunun altını çizen Sağkan, "Genelgeyle bu tür düzenleme yapmak Anayasaya tamamen aykırı, kişilerin hak ve özgürlüklerini sınırlayıcı işlemlerdir bu sebeple Türkiye Barolar Birliği oalrak, kanundan kaynaklı görev ve sorumluluğumuz gereğince Danıştay Başkanlığı'na bu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli bugün itibariyle başvuru yapılmış bulunmamaktadır" dedi.

Sağkan ayrıca, Danıştay'dan beklentilerinin idarenin savunma hakkı süresine dahi bakılmaksızın işlemin hukuka aykırılığının açık olması ve gecikmesinde çok açık tehlike bulunması gibi yasal unsurların her ikisini de aştığından dolayı savunma dahi alınmaksızın yürütmenin durdurulması olduğunu aktardı.

Buna ek olarak, Sağkan, Danıştay'ın savunma almaya karar vermesi durumunda sürecin 1 ay sürebileceğini belirtti.

Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Barolar Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından 10.05.2022 tarihinde valiliklere gönderildiği duyurulan ve 'müzik yayın yasağını saat 01.00 olarak belirleyen' genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a dava açmıştır.

Bilindiği üzere, müzik yayını saatlerine sınırlama uygulaması, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından farklı tarihlerde getirilmiştir. Dava konusu Genelge’nin yayımı tarihinde, koronavirüs tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan kalktığından, varlık amacında 'halk sağlığının korunması' ve 'kamu yararı' gibi nesnel ölçütler bulunmayan Genelge’nin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir.

Öte yandan ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, müzik saatlerinin belirlenmesi konusunda yetkili kurum, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olup, davalı Bakanlığın konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu, görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

İptali istenen Genelge yürürlükte kaldığı sürece, kamu yararı ile bireylere anayasal hak olarak verilen bilim ve sanat hürriyeti, sanatın ve sanatçının korunması ilkesi zedelenecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız"