Sağlık çalışanlarından imza kampanyası: 10 maddelik acil taleplerimiz karşılansın

Yeni coronavirüs salgını karşısında zor koşullarda çalışan sağlık çalışanları daha etkili bir mücadele için acil taleplerinin karşılanmasını istedi.

Yayınlanma:
Güncelleme: 31 Mart 2020 11:00
Sağlık çalışanlarından imza kampanyası: 10 maddelik acil taleplerimiz karşılansın

Sağlık çalışanları bir imza kampanyası başlatarak 10 maddelik acil taleplerini sıraladı.

Taleplerde, "Yatacak hastalar için salgının yayılma hızı da dikkate alınarak uygun yatak kapasitesi hızlıca arttırılmalı, bu amaçla özel hastaneler acil olarak kamulaştırılmalı, sahra hastaneleri kurulmalıdır" denirken, yeterli solunum cihazının da sağlanması istendi.

"Sağlık çalışanlarına maske, gözlük ve tulum gibi koruyucu ekipman temini eksiksiz ve her düzeyde acilen garanti altına alınmalıdır" denilen açıklamada, "Salgınla ilgili tüm veriler açık bir şekilde sağlık çalışanları ile paylaşılmalıdır" diye de belirtildi.

Sağlık çalışanlarının yaptığı açıklama ve sıralanan talepler şu şekilde:

"Salgına karşı verilen mücadelede, bu mücadelenin en ön cephesinde bulunan sağlık çalışanlarının ülkemizdeki verili durumdan doğan kaygı ve endişeleri had safhadadır.

Sağlık çalışanları mücadelenin birincil sorumlusu olan siyasi iktidarın salgınla ilgili stratejisini anlayamamakta, dahası bir stratejisi olup olmadığından dahi emin olamamaktadır.

Bunun nedeni bakanlığın yaptığı açıklamalar ile alanda çalışan sağlık emekçilerinin yaşadığı gerçekler arasındaki açının her geçen gün artmasıdır.
Sağlık çalışanları kendilerini ve ailelerini koruyamamakta, şüphelendikleri hastalarına tanı koyamamakta, tanı koyamadığı hastalarına uygun takip ve izolasyon olanağı sunamamakta ve tanı koyduklarının tedavisini yapacak yer bulamamaktadır.

Sağlık çalışanları arasında giderek baskın hale gelen kanaat, salgının hızının kesilemediği bir durumda ortaya çıkacak kaos ortamında can güvenliklerinin bile kalmayacağı yönündedir.

Bu şartlar altında biz aşağıda imzası bulunan sağlık çalışanlarının acil talepleri şunlardır;

1) Salgının kontrol altına alınabileceği izolasyon şartları acilen sağlanmalı, halkın gerçekten evinde kalabilmesi için yaşamsal sektörlerin dışında üretim durdurulmalı, böylece tüm ülkede üretim faaliyetinin asgariye çekilmesi sağlanmalıdır.

2) Tanı konulup ayaktan tedavi edilecek hastaların ilaç temini devlet garantisine alınmalıdır.

3) Yatacak hastalar için salgının yayılma hızı da dikkate alınarak uygun yatak kapasitesi hızlıca arttırılmalı, bu amaçla özel hastaneler acil olarak kamulaştırılmalı, sahra hastaneleri kurulmalıdır.

4) Yeterli solunum cihazı sağlanmalıdır.

5) Sağlık çalışanlarına maske, gözlük ve tulum gibi koruyucu ekipman temini eksiksiz ve her düzeyde acilen garanti altına alınmalıdır.

6) Gebeliği olan ve emziren anneler, kronik hastalığı olan sağlıkçılar izinli sayılmalıdır. İnsani çalışma sürelerine dikkat edilmelidir.

7) Salgın dışında kalan sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için hastanelerin bir kısmı Kovid-19’lu hastalar kabul edilmeyecek şekilde ayrılmalıdır.

8) Salgında görevli sağlık emekçilerinin ailelerinin korunması için barınma ihtiyaçları acilen karşılanmalı, bu amaçla uygun oteller kamulaştırılmalıdır.

9) Salgınla ilgili tüm veriler açık bir şekilde sağlık çalışanları ile paylaşılmalıdır.

10) Sağlık çalışanı olarak işe alınacak binlerce yeni kişi Kovid-19 hakkında eğitimden geçirilmelidir.

[email protected] (İmza vermek isteyenler bu adresi kullanabilir)

İmzacılar:

Ahmet Soysal (Hekim, DEÜ Halk Sağlığı AbD)

Akif Akalın (Halk Sağlığı Uzmanı)

Ali Kemal Akgül (Hemşire, Genel Sağlık-İş İşyeri Temsilcisi)

Ali Rıza Ayder (Doç. Dr., Üroloji Uzmanı, Bozyaka Eğt.ve Araş. Hastanesi eski başhekimi)

Ali Rıza Karabulut (Hekim)

Ayşe Yetişen (Hemşire)

Bülent Cengiz (Prof. Dr., Gazi Üni.Tıp Fak. Nöroloji AbD)

Bülent Kundak (Hekim, Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi)

Deniz Arık Binbay (Psikiyatrist)

Ebru Basa (Aile Hekimi)Elif Tetik Acar (Hemşire, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi Örgütlenme Sekreteri)

Endam Köybaşı (Psikiyatrist)

Ender Düzcan (Prof. Dr., Patoloji Uzmanı)

Gamze Özdemir (Hemşire)

Gökçe Cihan Üstündağ (Dr. Öğr. Üyesi, Eczacı)

Gül Polat (Hekim)

Gülperi Pütgül Köybaşı (Psikiyatrist)

Gülseren Atal (Hemşire)

Hasan Semih Bilgin (Psikiyatrist)

Havva Öztürk (Hemşire)

İlker Belek (Doç. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı)

İnci Özgür İlhan (Prof. Dr., Psikiyatri Uzmanı)

Mehmet Atal (Anestezi Teknikeri, SES kurucu üyesi)

Melahat Sönmez (Doç. Dr., Psikiyatrist)

Melike Aktemur (Hemşire)

Mine Önal (Hekim)

Mustafa Can Keskin (Ecza Teknikeri)

Mustafa Torun (Hekim, Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı)

Münir Çelik (Hekim, Manisa Tabip Odası üyesi)

Orhan Köker (Hekim, Manisa Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi)

Özge Atacan (Hekim)

Rahmi Sever (Hekim, Manisa Tabip Odası üyesi)

Saadet Ülker (Emekli Hemşire Öğretim Üyesi)

Sahre Çeliktaş (Hemşire)

Selçuk Görmez (Dr., Kardiyoloji Uzmanı)

Semra Ustabaş (Hemşire, SES İşyeri Temsilcisi)

Tolga Binbay (Doç. Dr., Psikiyatrist)

Tülay Akkaş (Hemşire, THD İzmir Şube Eski Başkanı)

Ulaş Erdoğan (Eczacı)

Volkan Kavas (Doktor Öğretim Üyesi, Ankara Üni. Tıp Fak.)

Zorlu Paksoy (Hekim)

Zuhal Okuyan (Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı)