Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye çağrı

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye çağrı
TMMOB, TTB, TÜRBOM ve TDB’den yapılan ortak açıklamada, salgınının halen devam ettiğine dikkat çekerek, TBMM’yi bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek nitelikteki yasal düzenlemeleri yaşama geçirmeye çağırdı.

Açıklama şöyle:

Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları, Tabipler, Dişhekimleri ve Mali Müşavirler Olarak;

TBMM’YE ÇAĞRIMIZDIR

COVID-19 salgını dolayısıyla toplumsal ve ekonomik alanda derin yıkımlar yaşadığımız, salgın nedeniyle 4000’in üzerinde yurttaşımızı yitirdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Gerek dünyada, gerekse de ülkemizde salgının tam olarak kontrol altına alınamadığı, gerekli önlemler alınmazsa yeni salgın atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiği tüm bilim çevreleri tarafından ifade edilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni,

COVID-19 salgınında ülkemizde gelinen son durumu açık şeffaf bilgilerle değerlendirmeye; gelinen aşamada COVID-19 pandemisinde sağlık hizmeti - sosyal yaşam ve iş yaşamında atılacak adımların bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek mahiyette olmasını sağlayacak kanuni düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye,

Uygulanan ekonomik programın yarattığı ve COVID-19 pandemisinin etkisiyle dramatik bir hal alan ekonomik krizin meslek mensubu üyelerimizle birlikte milyonlarca yurttaşımızın üzerindeki yıkıcı etkisini, azaltılmayan vergi yükünü, kapanan 300 bine yakın işyerini, milyonları bulan yeni işsizi ve iş bulma umudunu yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını çözmek üzere alınacak tedbirleri ve çıkarılacak yasaları öncelikli olarak gündemine almaya,

Ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize ve Meclisimizin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye davet ediyoruz!

Etiketler :