Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Çiftçiye borç yapılandırması

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Çiftçiye borç yapılandırması

TBMM'deki grubundan yapılan açıklamaya göre, sunulan kanun teklif maddeleri arasında basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin katma değer vergisinden istisna edilmesi, petrol piyasası kanununda değişiklik yapılarak serbest kullanıcıların stok ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle akaryakıt temininde avantaj sağlamaları, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla üreticilere tarımsal kredi borçlarını yapılandırma imkanı verilmesi bulunuyor.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları 18 maddelik yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Muş, bugün teklifi TBMM  Başkanlığı’na sunacaklarını belirterek, "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin isminin  Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde uygulamaya başlattığımız, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verdiğimiz 1000'er  TL’lik ikramiyeleri gelir testi uygulamasına dahil etmeyeceğiz; çünkü dahil edildiği zaman, gelir hesaplamasında gelir yükseldiği için engelli yardımı alan bazı vatandaşlarımızın engelli yardımının kesilebileceğini gördük. Dolayısıyla, bu 2 bin TL’nin gelir testine dahil olmaması da teklifimizde mevcut" dedi.

'Kitap ve dergilerden KDV alınmayacak'

Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı, 'kitap ve dergilerde KDV’nin sıfıra indirilmesi' ile ilgili düzenlemenin de teklifte yer aldığını kaydederek şöyle konuştu:

"Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin vermiş olduğu tarımsal kredilerde temerrüte düşmüş olan çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması için düzenleme de mevcuttur. Temerrüte düşmüş olan çiftçilerimize yüzde 15 faiz oranıyla tekrar yapılandırma yapılacak. Yüzde 15’in, 5 puanını Hazine karşılayacak. 10 puanını çiftçilerimiz karşılayacak. Düzenlemeler ağırlıklı olarak bunlardan ibarettir."

'3600 ilgili düzenlemeyi seçimden önce çıkarmayı düşünmüyoruz'

Muş, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 3600 ek göstergenin seçimden önce çıkacağına yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine Muş, "Masamızda olan bir konudur. Bunun teknik çalışmaları, ilgili kurumların görüşleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra adım atılabilir. AK Parti’nin masasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin seçimden önce alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz" dedi.

Teklifte yer alan düzenlemeler

Teklifle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

Ayrıca, Petrol Piyasası Kanunu'nun 16'ncı maddesinde yer alan "Ayrıca, bir tüketim tesisinde her bir cins üründen yılda 20 bin ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest kullanıcılar, tüketimlerinin on beş günlük kısmını karşılayacak miktarda kendi depolarında stok bulundurmak mecburiyetindedir ve bunlar ulusal petrol stoğu içinde mütalaa edilir" şeklindeki cümle çıkarılıyor. Serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin, ulusal petrol stok yükümlülüğünün kaldırılması da hedefleniyor.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi nedeniyle uyum düzenlemesi de kanun teklifinde yer alıyor.

Teklifle, Belediye Kanununa geçici madde ekleniyor. Buna göre, konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar personelinin çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmetini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılayan belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.

Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 12'nci maddesinde değişiklik yapılarak, uygulamanın süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatılıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4'üncü maddesinde değişiklik yapılarak tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde hizmet veren B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verme süreleri, kamu kurumları ve 50'nin altında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştiriliyor.

Teklifle, 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna geçici madde eklenerek, tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunarak tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kanunun 1'inci maddesi uyarınca yapılandırılan ve ödemeleri hali hazırda devam eden krediler, bu madde hükmünden etkilenmeyecek. Ancak başvurmaları durumunda bu madde hükümlerinden faydalandırılabilecek.

Teklifteki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanunun geçici maddesinde yapılan değişikliği belirten madde, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri de yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.