İYİ Partili Öztürk'ten 'Tasarruf Genelgesi' için 'çift maaş' sorusu

İYİ Partili Öztürk'ten 'Tasarruf Genelgesi' için 'çift maaş' sorusu
İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk, Cumhurbaşkanlığı’nın tasarruf tedbirleri genelgesini TBMM gündemine taşıdı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Yasin Öztürk, tasarruf konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ni TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması talebiyle soru önergesi hazırlayan Öztürk, şunları sordu:

“- 2002 Kasım ayında iktidara geldiğiniz dönemden bu yana kaç defa ‘tasarruf genelgesi’ yayınlanmıştır? Defalarca yayınlanan ‘tasarruf tedbirleri’ genelgelerinden, yıllar itibariyle ne kadar ‘tasarruf’ elde edilmiştir?

- 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında alınacak ‘tedbirler’ doğrultusunda ne kadar tasarruf edilmesi hedeflenmektedir?”

'Taşıt sayısı şimdiye kadar neden azaltılmadı?' 

Genelgede mevcut taşıt sayısının 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılmasının hedeflendiğini hatırlatan Öztürk, önergesinde şu sorulara da yanıt aradı:

“- Kamu kurumlarında 2020 yılı itibariyle kaç adet taşıt bulunmaktadır?

- Bu taşıtların kaç adedi kiralık araç, kaç adedi kamu kurumlarının kendi demirbaşına kayıtlı araçtır?

- Kamu kurumlarında yabancı menşeili araç sayısı ne kadardır?

- 2023 yılındaki taşıt sayısı, 2020 yılındaki taşıt sayısına göre yüzde 20 oranında azaltıldığında kamu hizmeti kalitesinde bir değişiklik oluşturmayacaksa, şimdiye kadar neden ihtiyaçtan yüzde 20 oranında fazla taşıt alımı yapılmıştır?"

- Genelgede, “Hizmet aracı olarak edinilecek taşıtlarda baz veya standart donanımlı, binek ve ‘station wagon’ cinsi taşıtlarda 1600 cc ve altındaki motor hacimli, işletme maliyetleri düşük ve ekonomik olan taşıtlar tercih edilecektir” denilmektedir. Bu kapsamda, 1600 cc üzerinde motor hacminde kaç taşıt kamu hizmetinde kullanılmaktadır?

'Kiralama hizmetlerini kapsıyor mu'

- Genelgede, ‘5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) ve (2) sayılı cetvel kapsamındaki hizmetlere ve koruma altına alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecektir’ denilmektedir. Bu kapsamda, ‘Koruma altına alınanlara tahsis edilen’ taşıt sayısı ne kadardır? Koruma altına alınanlar arasında can güvenliği nedeniyle koruma tahsis edilen kişi sayısı ile, siyasi faaliyetleri nedeniyle koruma aracı tahsis edilen kişi sayısı kaçtır?

- Genelgede ‘zorunlu haller dışında taşıt edinilemeyecek’ ifadesi taşıt kiralama hizmetini de kapsamakta mıdır?

'Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurumlar dahil mi' 

- Bu genelge hükümlerinden Cumhurbaşkanlığı yanında, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar da muaf tutulmuş mudur? Örneğin, TRT’de de tasarruf tedbirleri uygulanacak mıdır? Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar da genelge hükümlerinden muaf tutulmuşsa gerekçesi nedir?”

'Kaç proje askıya alındı?'

Genelgede, kamu yatırımları ile ilgili hedeflenen tasarruf tedbirlerini hatırlatan Öztürk, genelgedeki, “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde veya yurtdışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim ve dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacaktır” ifadelerine dikkat çekti.

“Genelgede yukarıda yer alan düzenlemeye göre; yatırım programına alınmış, projesi tamamlanmış ve onaylanmış, ihalesi yapılmış kaç proje askıya alınmıştır?” diye sordu.

'Yeni atama yapılmayacak mı?' 

Genelgedeki, “Mevcut personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak, bu personel hizmet standartlarına uygun ve dengeli bir şekilde görevlendirilecek ve atıl personel oluşmasına izin verilmeyecektir” ifadelerini de hatırlatan Öztürk, personel giderleri ile ilgili şu soruları yöneltti:

“- Kamu hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yapılan sınavlarda atama bekleyen personel adaylarının durumu ne olacaktır?

- Kamuya yeni atama yapılmayacak mıdır ve/veya ataması yapılacak personel sayısında azaltılmaya mı gidilecektir?

'Birden fazla yönetim kurulu üyeliği olanlarla ilgili düzenleme yapılacak mı?

- Kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu kurumlarının bağlı ve ilgili kuruluşlarında, KİT’lerde birden fazla görev alan yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler ve diğer haklara ilişkin ödemelerde düzenlemeye gidilecek midir?”

- Bahsi geçen pozisyonlarda görev yapan kişilerin aldıkları maaş ve diğer haklardan doğan Gelir Vergisi kesintilerini bağlı bulundukları kamu kuruluşları ödemeye devam edecek midir?”

'Cumhurbaşkanlığı'na hangi gazetelerden kaçar tane alınıyor' 

Genelgede yer alan, basın, yayın ve tanıtım giderlerinden tasarruf edilmesi ile ilgili, “Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ve ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacaktır. (…) Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilam-reklam verilmeyecek” ifadelerine de dikkat çeken Öztürk, konu hakkında şu soruları sordu:

“- Kamu kurum ve kuruluşlarınca günlük toplamda kaç adet gazete alımı yapılmaktadır? Alınan gazeteler hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

- Cumhurbaşkanlığı tarafından günlük olarak gazete sayısı ne kadardır? Günlük olarak alınan gazeteler hangileridir? Bu gazetelerden kaçar tane alınmaktadır?

- Son 1 yılda kamu kurum ve kuruluşlarınca basın yayın organlarına resmi ilanlar dışında verilen ilan-reklam tutarı toplam ne kadardır?

- Genelge tedbirleri uyarınca, gazete alımı kısıtlaması ve reklam-ilan kesintisi kapsamında ne kadar tasarruf elde edilmesi planlanmaktadır?”

 

Kaynak:ANKA