Ev sahibi yine sınırları zorladı! Kiracının ‘sicilini’ talep ediyor!

Ev sahibi yine sınırları zorladı! Kiracının ‘sicilini’ talep ediyor!
Ev sahipleri, sanki kiracılarını işe alıyorlarmışlar da, sabıka kaydı istiyormuş gibi, kiralamadan önce ‘sicil’ bilgilerini talep etmeye başladılar.

Ev sahiplerinin sözleşmeyi imzalamadan önce kiracılarından, Kredi Risk Merkezi Raporu gibi, Findeks Raporu ve kredi notunu istedikleri biliniyordu.

Ev sahibi Findeks raporu ile olası kiracısının kirayı istikrarlı ve süresinde ödeme gücü ve morali hakkında bilgi sahibi oluyordu. Bazı ev sahiplerinin, kiracılarının özellikle son çıktıkları evin veya iş yerinin sahibinden referans da istedikleri oluyordu.

Ev sahipleri, sanki kiracılarını işe alıyorlarmışlar da, sabıka kaydı istiyormuş gibi, kiralamadan önce ‘sicil’ bilgilerini talep etmeye başladılar.

Milliyet'ten Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir dostum aradı ve ev sahibinin kendisinden Findeks Raporu’na ek olarak, geçmişteki ev sahipleri ile hukuki uyuşmazlık yaşayıp yaşamadıklarına dair belge ve beyan talep ettiğini söyledi. Bu ‘sicil’in nereden alınacağı konusunda da yöntemi bulmuşlardı: E-Devlet üzerinden kişinin kendisine karşı açılmış davaların listesini istiyorlardı. Bu listede vatandaşların kendi açtıkları ve kendilerine karşı açılan dava ve icra takiplerine yer verilmekteydi. Ev sahibi bu listede gördüğü özellikle sulh hukuk mahkemesi uyuşmazlıklarının kira ile ilgili olacağını düşünüp muhtemelen ayrıntılı bilgi talep edecekti.

Bazı sabıka kaydı bulunan kişilerin gayet mazbut kişiler gibi davranarak taşınmaz kiralayıp, suç teşkil eden eylemlerinin merkezi haline getirdikleri de tecrübe edilmiştir.

Sözleşmeye, kiracının, “daha önceden hiçbir kiralayanımla hukuki uyuşmazlık yaşamadığımı, aksinin ortaya çıkması halinde kira sözleşmesinin haklı sebeple fesih edileceğini kabul ve beyan ederim” şeklinde bir açıklamasının hukuki geçerliliği sınırlıdır. Çünkü hak arama uğruna hukuki uyuşmazlık yaşamak, hukuk sistemimizde ne bir hata, ne de kusurdur."