"Devlet, dağıtım şirketlerindeki alacaklarını neden tahsil edemiyor?"

"Devlet, dağıtım şirketlerindeki alacaklarını neden tahsil edemiyor?"
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrik dağıtım şirketlerinden alınamayan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına soru önergesi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği soru önergesi, elektrik dağıtım şirketlerinin kamuyu, hangi yöntemlerle, nasıl trilyonluk zararı soktuğunu gözler önüne serdi. 

Gürer, elektrik dağıtım işinin özelleştirildiği 2009 yılından bu yana geçen süreçte, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin, kamuyu zarara uğratmasını, 2 ayrı yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. 

Bu paraların tahsilatının yapılıp yapılmadığının açıklanmasını isteyen Gürer, “Bahse konu şirketlerden talep edilen veya tahsil edilen anapara ve yasal faizlerinin toplam tutarı ayrı ayrı ne kadardır? Şirket yetkililerinden; repo talimatlarını imzalamak suretiyle yükümlülüklerinin gereklerine aykırı davranmak ve böylelikle firmanın haksız iktisabına ve sebepsiz zenginleşmesine sebebiyet vermeleri şeklindeki eylemlerinin 5237 Sayılı Trük Ceza Kanununun 257/2 inci maddesinde tanımlanan “ Görevi Kötüye Kullanma” suçunu oluşturduğu, belirtilmiştir. Görevin kötüye kullanılması neticesinde açılan davalar sonuçlanmış mıdır?” şeklinde sorular yöneltti. 

Mahkeme süreci devam ediyor

Önergeyi yanıtlayan Bakan Dönmez, önergede bahsi geçen dağıtım şirketlerine hazır değer hesaplarında kalan para ve faizlerinin tahsilatına ilişkin alacak davaları açıldığını, bu davaların mahkeme süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. 

4 şirketten yaklaşık 26 milyon TL alacak var

Bakan Dönmez, “Bahsi geçen bu şirketlerden Çamlıbel EDAŞ’ın 3.120.130,06 TL, Uludağ EDAŞ’ın 8.791.964,79 TL, Yeşilırmak EDAŞ’ın 8.734.434,00 TL ve Fırat EDAŞ’ın 5.218.382 TL ödenmeyen anapara ve faiz tutarı bulunmaktadır” açıklamasında bulundu. 

İlgililer hakkında Bölge Asliye Ceza Mahkemelerinde davalar açıldığını ifade eden Bakan Dönmez, bazı sanıkların dava süreçlerinin tamamlandığını, bazılarının ise dava süreçleri devam ettiğini belirtti.

Bakan Dönmez, “Bakanlığımız denetçileri tarafından düzenlenen inceleme Raporuna istinaden Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) tarafından 39.621.250,00 TL alacak ve faizi Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden (MERAM EDAŞ) talep edilmiş, ancak herhangi bir ödeme yapılmadığından talep edilen tutarların tahsili için TEDAŞ tarafından 27.10.2014 tarihinde MERAM EDAŞ’a karşı Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde alacak davası açılmıştır” dedi. Anılan mahkemece davanın kısmen kabul kısmen reddi ile 39.621.249,93 TL alacağın 30.09.2009 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline, feri nitelikteki KDV'ye ilişkin taleplerin reddine karar verildiğini bildiren Bakan Dönmez, Karara karşı her iki tarafın istinaf yoluna başvurması nedeniyle dosyanın istinaf incelemesinde olduğunu kaydetti. 

Bakan Dönmez, “Bununla birlikte dosyada TEDAŞ lehine hükmedilen bedellere ilişkin icra takibi başlatılmış olup Meram EDAŞ tarafından dosyaya teminat mektubu sunularak alacak garanti altına alınmıştır” ifadelerini kullandı. 

"Özelleştirmeden sonra dağıtım işi daha sorunlu hale geldi"

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Türkiye’de 21 dağıtım bölgesinde 2009 yılından bu yana elektrik dağıtım işinin özel şirketler tarafından yürütüldüğünü anımsattı. 

Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesindeki amacın kayıp ve kaçak oranını azaltmak ve elektrik dağıtım hizmetlerini profesyonel bir şekilde sorunsuz yürütmek olduğunu hatırlatan Gürer, ancak gelinen noktada dağıtım işinin özelleştirilmesinin, elektrik dağıtımının öncekinden daha çok sorunlu hale getirdiğini ifade etti. 

Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinin ardından 1 ay elektrik borcunu ödeyemeyen vatandaşın elektriğinin hemen kesildiğini, özel şirketlerin özellikle tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan çiftçinin gözünün yaşına bakmadığını belirten  Ömer Fethi Gürer, “Ancak devlet, bu şirketlerden 2009 yılından kalma paralarını bile tahsil edememiş. Bu nasıl bir alacak davasıdır ki, 11 yıldır devam ediyor?” diyerek tepkisini dile getirdi. 

Etiketler :