Coranavirüs sürecinde ev içi şiddet yüzde 27 arttı

Sosyo Politika Saha Araştırmaları Merkezi’nin araştırmasına göre karantina sürecinde kadına yönelik şiddet yüzde 27,8 oranında arttı.

Yayınlanma:
Güncelleme: 12 Nisan 2020 13:09
Coranavirüs sürecinde ev içi şiddet yüzde 27 arttı

Sosyo Politika Saha Araştırmaları Merkezi, 3-8 Nisan tarihleri arasında 28 ilde coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde kadın ve çocukların şiddete maruz kalıp kalmadığına ilişkin saha araştırması yaptı. Araştırma sonuçlarına göre, kadına yönelik şiddet yüzde 27,8 oranında arttı. Çocuklara yönelik şiddetin yüzde 19 olduğu araştırmada, çocuklara şiddet uygulamada baba ve annelerin oranı birbirine yakın çıktı.

İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Ankara, Antalya, Van, Batman, Adana, Mersin, Şırnak, Ağrı, Mardin, Kars, Urfa, Samsun, Muş, Aydın, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Muğla, Bursa, Dersim, Antep, Iğdır, Malatya ve Hakkari ilerini kapsayan ve toplamda 1873 kadının katılımıyla gerçekleşen araştırmada, katılımcıların yüzde 55,1'i evli, yüzde 36,8'i bekâr, yüzde 7,1'i boşananlardan oluştu. Katılımcıların yüzde 58,2'si üniversitesi, yüzde 12,3'ü lisansüstü, yüzde 20,9'u lise, yüzde 12'si ortaokul, yüzde 3,7'si ilkokul mezunu, yüzde 0,6'sı okur yazar, yüzde 0,5'i okur-yazar olmadığı ve yüzde 40,2'si gelir getiren herhangi bir işte çalışmadığı vurgulanan araştırmada, katılımcıların yüzde 38'inin hane gelirlerinin 5 bin TL'nin üzerinde, yüzde 15,5'i 4 bin ile 5 bin TL, yüzde 12'si 3 bin ile 4 bin TL, yüzde 34,5'i sıfır ile 3 bin TL arası olduğunu beyanında bulundu. 

Katılımcıların yüzde 89,2'si 1 ile 6 kişilik, yüzde 10,8'si 7 ve üzeri kişinin yaşadığı hanelere sahip olduğunu belirttiği araştırmada, karantina sürecinde hanede işsiz kalanın olup olmadığı sorusuna yüzde 59,3 "hayır", yüzde 40,7'si "evet" yanıtını verdi. Araştırmada, hane aylık geliri yükseldikçe, işsiz kalanların azaldığı, lisans ve yüksek lisans mezunlarında işsiz kalmak en düşük düzeydeyken, okur-yazar olmayan grupta bu oranın yüzde 88,9 olduğu kaydedildi.

Karantina ev içi tartışmaları artırdı

Karantina sürecinde ev içi tartışma ve çatışmaların yaşanıp yaşanmadığına yönelik soruya, görüşmecilerin yüzde 69,4 yaşandığını, yüzde 30,6'sı yaşanmadığını yönünde bilgi verdiği araştırmada, eğitim seviyesi ve gelir durumu yükseldikçe tartışma yaşayanların oranında azalma olduğuna işret edildi. Bu tartışmaların karantina öncesi mi yoksa karantina sonrası mı yoğunlaştığı yönündeki soruya, katılımcıların yüzde 52,6'sı "öncesi ile şimdi aynı", yüzde 39,5'i "şimdi daha yoğun", yüzde 7,9'u "öncesi daha yoğundu" cevabını verdi.

Katılımcıların yüzde sadece yüzde 17,2'sinin karantina sürecinin kadın ve çocuğa şiddeti tetiklemediğini düşündüğü araştırmada, katılımcıların yüzde 82,8 gibi ezici çoğunluğu karantina sürecinin kadın ve çocuklara yönelik şiddeti tetiklediğini düşündüğünü kaydettiği belirtildi.

Eş şiddeti ilk sırada

Araştırmada, katılımcıların yüzde 23,7'si karantina sürecinde psikolojik, yüzde 10,3'ü ekonomik, yüzde 4,3'i dijital, yüzde 1,7'si fiziksel, yüzde 1,4'ü cinsel, yüzde 1,1'i ısrarlı takip şiddetine maruz kaldığını beyan ederken, yüzde 57'si de belirtilen şiddet biçimlerinin hiçbirine maruz kalmadığını belirtti. Bu soruya "Evet" yanıtını verenlerin yüzde 32'si eş, yüzde 15,4'ü baba, yüzde 14,8'i erkek kardeş, yüzde 11,6'sı anne, yüzde 7,5'i kız kardeş/abla, yüzde 7,1'i erkek arkadaş, yüzde 7,1'i akraba/tanıdık, yüzde 4,5'i oğul şiddetine maruz kaldığını dile getirdi.

"Karantina süreci öncesinde ev içerisinde herhangi bir şiddete maruz kaldınız mı?" katılımcıların yüzde 84,8'i "hayır", yüzde 15,2 "evet" yanıtını verdi. Araştırmada, "Karantina sürecinde şiddete maruz kaldığını belirtenlerin oranın yüzde 57 olduğu, "Karantina süreci öncesinde ev içerisinde herhangi bir şiddete maruz kaldınız mı?" katılımcıların yüzde 84,8'nin "Hayır" yanıtı verdiğine işaret edilerek, karantina sürecinde şiddet oranın yüzde 27,8 oranında artış gösterdiği tespiti yapıldı. Araştırmada, karşılaştırma sonucu elde edilen orana ilişkin "Kadına şiddette, pandemi sürecinde yüzde 27,8'lik bir artış söz konusudur.  Ayrıca çalışmaya göre; daha önce şiddete maruz kalanların oranı yaş ilerledikçe azalırken, 65 yaş ve üstünün istisna olarak daha önce şiddete en çok maruz kalan yaş olduğu görülmüştür." değerlendirmesi yapıldı.

Katılımcılara "Bu süreçte içerisinde hanedeki çocuk herhangi bir şiddete maruz kaldı mı?" sorusu da yöneltilen araştırmada, bu soruya görüşmecilerin yüzde 19,3'ü "evet", yüzde 80,7'si "hayır" dedi. "Evet" yanıtını verenlere çocuğun hangi tür şiddete maruz kaldığı sorusuna, yüzde 53'ü psikolojik, yüzde 24,8'i ekonomik, yüzde 12'si dijital, yüzde 7,5'i fiziksel, yüzde 2,7'si cinsel şiddete maruz kaldığını beyan etti. "Çocukların, kim/kimler tarafından şiddete maruz kaldığı sorusuna; katılımcıların yüzde 36,2'si "baba", yüzde 32,1'i "anne", yüzde 19,7'si "kardeş", yüzde 7,3'ü "akraba/tanıdık", yüzde 4,7'si "arkadaşı" yanıtını verdi.