Baro görüşmeleri devam ediyor: 17 madde kabul edildi

Baro görüşmeleri devam ediyor: 17 madde kabul edildi
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 12 maddesi daha kabul edildi. İkinci gün görüşmelerinde 5 maddesi kabul edilen teklifte, toplamda 17 madde komisyondan geçmiş oldu.

Söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “16 yıl boyunca avukatlık yaptım. Etnik, dini, siyasi olarak bir baroya üye olmak istemiyorum. Ben mesleğim üzerinden örgütlenmek istiyorum” derken HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, “TBMM’nin etrafı çevrilerek cezaevi haline getirilmiştir. TBMM’nin bu hali, bu tasarıyı çok net ifade etmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “Ülkeye yaptığınız kötülüklere karşı sessiz kalmayan baroları ele geçirmek istiyorsunuz. ‘Ne var canım üç ili ilgilendiriyor’ gibi yorumlar duyuyorum. Bilgisizlik mi kötülük mü bilmiyorum ama bilgisizlik ise bir kez daha altını çizeyim. Barolar hak aramaktan çıkıp ticarethaneye döner. Ekmek yiyen herkese zarar verir. Baro dediğiniz şey dernek değil Anayasal kurumlardır. Bu yaptığınız yapılamaz bir şeydir” dedi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 16 yıl boyunca avukatlık yaptığını söyleyerek, “Ben etnik, dini, siyasi olarak bir baroya üye olmak istemiyorum. Ben mesleğim üzerinden örgütlenmek istiyorum. Afyonkarahisar Baro Başkanı, sizin siyasi görüşünüzde. Dün buradaydı, içeri giremedi. Baro başkanlarının yanına zar zor alabildik. Biz AKP’li MHP’li CHP’li arkadaşlarımızla omuz omuza mücadele veriyoruz. Farklı siyasi görüşlerdeyiz ama temelde meslek etiğinde, meslek ile ilgili konularda, hukunun üstünlüğünde paydaşlaşabiliyoruz. Ben bir avukat olarak mesleğim üzerinden örgütlenmek istiyorum. Avukatlık hakkımı elimden almayın” diye konuştu.

Daha sonra konuşan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, şunları belirtti: "Baroya bir atama yapamıyorsunuz. Ya bu kadar eziyet ettirmeyin bize diyelim ki: Cumhurbaşkanı Erdoğan baro başkanını seçer, kapatalım dükkanı gidelim en son geleceğiniz nokta da bu. Şöyle söylüyorum, hukuku işinize geldiği gibi değiştiriyorsunuz, işinize geldiği gibi uyguluyorsunuz. Temsilde demokrasi diyorsunuz, bu yaptığınız şuna benziyor. Mesela 100 bine üç vekil vermek bir şehirde, 1 milyonu da bir vekille temsil ettirmek yaptığınız bu. Hak mı, hukuk mu, vicdan mı, bunu mu düşünüyorsunuz? Ben sadece şunu düşünüyorum, iktidar devamlılığını nasıl sağlar. İktidar nasıl devam ederse etsin de hukukun önemi yok. Hukuk diye puttan helvalar yapmışsınız, acıktıkça da yiyorsunuz."

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, “Ne avukatların ne baroların ne halkın, bu tamamen sarayın ihtayacı doğrultusunda bu koşullarda bizleri çalıştırmak üzere gelen bir tasarı. Burada ne dersek diyelim tasarı sahiplerinin ikna olacağı kanaatinde değilim. Baro başkanlarımızın şu kapı önünde sürdürdüğü direniştir. Biz direniş yazıyoruz. O parmaklıklar bu dönemin simgesidir. TBMM’nin etrafı çevrilerek bir tür cezaevi haline getirilmiştir. TBMM’nin bu hali, bu tasarıyı da çok net ifade etmektedir” dedi.

Komisyonda kabul edilen maddeler ise şöyle:

Kabul edilen maddelere göre, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilecek. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.

Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.

Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlar, o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunabilecek.

Aynı ilde birden fazla baro bulunması halinde staj başvurusunda ibraz edilmesi gereken tanıtma kağıdı, staj yapılan baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecek. Bir avukatın ölümü, meslekten veya işten çıkarılması, işten yasaklanması, geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, avukatın kayıtlı olduğu baro başkanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartıyla, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için kendi barosuna kayıtlı bir avukatı görevlendirecek, dosyaları kendisine devir ve teslim edecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacaktır.

Düzenlemeyle, avukatların mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkacağı, kılık ve kıyafet konusunda başkaca bir zorunluluk getirilemeyeceği hükme bağlanarak keyfi uygulamaların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkân tanındığından, maddede bu yeni durum için uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer, Türkiye Barolar Birliğine tahsis edilecek ve Birlik bu yeri, kayıtlı avukat sayısını dikkate almak suretiyle barolara tahsis edecektir.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatların bürolarında ve konutlarında yapılacak arama, hakkında soruşturma yürütülen avukatın kayıtlı olduğu baro temsilcisinin katılımıyla yapılacaktır.

Denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukatın bilgi vermek zorunda olduğu baro, kayıtlı olunan baro olarak netleştirilmektedir.

Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, beş yıl süreyle yarı oranında alınacaktır.

Ayın ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkân tanıyan sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacaktır.

Etiketler :