Ankapark, Meclis gündeminde: Komisyon kurulması için teklif verildi

Ankapark, Meclis gündeminde: Komisyon kurulması için teklif verildi
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 'çılgın projesi' olarak hayata geçen ve milyonlarca lira zarar veren Ankapark'a ilişkin TBMM Başkanlığı'na Araştırma Komisyonu Kurulmasına yönelik teklif verdi.

CHP'li Yeşil'in verdiği teklifte "Ankapark'ın işletilmesi konusu ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesine dair uyuşmazlık, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici firma arasında giderilemediği her geçen gün kamu adına telafisi güç zararların katlanmasına yol açmaktadır" denildi. 

Gerekçe şöyle açıklandı:

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde bulunan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ve Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın kamuoyuyla paylaştığı üzere 801.000.000 Dolar'a malolan (25 Ağustos 2021 tarihli 8.42 USD/TRY güncel Dolar kuru ile 6.744.420.000 TL) Ankapark'ın yapımına 2013 yılında başlanmış, 8 Ekim 2018'de parkın işletmesi ihale yöntemiyle 6'ncı ihalenin sonunda iki şirketli konsorsiyuma 29 yıllığına devredilmiş ve 20 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştır.

Parkın açılmasına müteakip, işletmeci Kasım 2019'da parkın bakım ve onarım faaliyetlerini durdurmuş, 16 Mart 2020'de pandemi ilanıyla birlikte de işletme faaliyeti tamamen durdurulmuştur. Parkın temelinin atıldığı andan itibaren yapım süreci ve işletme sürecine dair taraflar ve üçüncü kişiler arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden adli ve idari birçok dava açılmış, gelinen noktada ise park işletilemediği gibi bakım maliyetleri de yüklenici tarafından aksatılmış, idare zarara uğratılmış, kamuya ait mal ve ürünler güvenlik hizmetleri yerine getirilemediği için tahrip edilmiş ve Ankapark deyim yerindeyse çürümeye terk edilmiştir.

Hukuki sürece dair Ankapark'taki zararın tespiti amacıyla bilirkişi heyetleri tarafından tespitler yapılmış ve durum mahkeme dosyalarına dahil edilmiştir. Bahse konu zararın bilirkişilerin ilk hesaplamalarındaki büyüklüğü düşünüldüğünde; oluşan zararın basit bir uyuşmazlığın ötesinde, kamunun katlanması gereken çok büyük bir külfet haline geldiği, her geçen gün katlanan bu maddi zararın durdurulması ve telafi edilebilmesi, alanın yeniden kent yaşamına kazandırılabilmesi için ne tür önlemlerin alınması gerektiğinin tespit edilmesi zaruret halini almıştır.