AKP betona doymuyor! Cennet köşesini de imara açıyorlar!

AKP betona doymuyor! Cennet köşesini de imara açıyorlar!
Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Antalya Barosu, Kleopatra Plajı'nın imara açılmasının durdurulmasını istedi.


Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Antalya Barosu adına yapılan açıklamada, tabiat parkı olan Kleopatra Koyu'nun imara açılmasını önlemek amacıyla açtıkları davada, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı görüşünü bildiren bilirkişi raporu doğrultusunda karar verilerek yürütmenin durdurulması istendi.

İki oda adına yapılan açıklamada, tabiat parkı statüsündeki ender bir doğa parçası olan alana, üst ölçekli plan kararları ile turizm amaçlı yapılaşma kararı getirildiği belirtilerek, "Kleopatra Koyu, alt ölçekli yapılaşmaya yönelik plan kararları ile yapılaşma koşullaırnı belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılmada, uzun devreli Gelişme Planları askıya çıkarılmadan ihale edilmiştir" denildi.

Etiketler :