Akaryakıtta yeni satış düzenlemesi

Resmi Gazete'de petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmelik yayımlandı.

Yayınlanma:
Güncelleme: 08 Haziran 2021 16:25
Akaryakıtta yeni satış düzenlemesi

Yayımlanan ve petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari 20,000 ton, üçüncü takvim yılında asgari 30,000 ton, dördüncü takvim yılında asgari 40,000 ton, beşinci takvim yılından itibaren ise yıllık asgari 60,000 ton beyaz ürün satışını gerçekleştirmesi zorunlu olacak.

Düzenlemeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen lisans sahiplerinin lisansları sona erdirilecek.

Önceki uygulamada hukuken geçerli bir nedeni olmadan beyan edilen asgari yıllık 60,000 ton beyaz ürün satışı gerçekleştirmeyen dağıtıcılar hakkında kanunun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanıyordu.

Getirilen yeni düzenlemede ise asgari satış yükümlülüğünün yüzde 10 veya daha az sapma ile yerine getirmeyen dağıtıcıların lisansı sona erdirilmeden izlemeye alınacak. Bir sonraki yılda da asgari satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda ilgili dağıtıcının lisansı sona erdirilecek. Yerine getirmesi durumunda ise lisans devam edecek.

Dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticareti veya ilgili diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihraçlarının miktarları ise söz konusu asgari satış yükümlülüklerinin değerlendirilmesine dahil edilmeyecek. 

 Yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca, dağıtıcı lisans sahipleri, yeni uygulamadaki süreler açısından bugün itibarıyla yeni lisans almış olarak değerlendirilecek.