ÖTV artışının maliyeti yurttaşa çıkacak

CHP’nin raporuna göre, ÖTV artışının halka faturası, yıl sonuna kadar toplam 20 milyar liraya yaklaşacak.

Yayınlanma:
Güncelleme: 26 Mayıs 2021 12:36
ÖTV artışının maliyeti yurttaşa çıkacak

CHP’nin yaptığı hesaplamaya göre ÖTV artışıyla bu yıl sonuna kadar halktan 11 milyar lira toplanacak. Gelecek 12 aylık dönemde ise halktan toplanacak olan verginin tutarı 20 milyar liraya yaklaşacak. CHP’ye göre akaryakıttaki ÖTV artışının temel nedeni esnaf için açıklanan 5 milyar liralık destek paketini finanse etmek.

CHP’nin ekonomideki gelişmelere yer verilen raporunda ocak-nisan döneminde vergi gelirlerinin yüzde 47.2 gibi oldukça yüksek bir oranda artarak 331.4 milyar liraya yükseldiğine işaret edilirken yurttaşın sırtındaki dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payının yüzde 64.8’e çıktığı vurgulandı. 

İktidardan 'dampingli' satış 

Raporda akaryakıttan alınan ÖTV’ye yapılan son zamlar nedeniyle dolaylı vergilerin payının gelecek aylarda daha da artacağına vurgu yapıldı. Ocak-nisan dönemi bütçe gerçekleşmelerine göre hükümetin salgından olumsuz etkilenen kesimlere bütçeden yardım yapabileceği bir mali alanın bulunmasına rağmen esnaf için açıklanan 5 milyar liralık destek paketinin finansmanı için akaryakıtta ÖTV artışına gidildiğine dikkat çekildi. ÖTV artışıyla bu yıl sonuna kadar halktan 11 milyar lira, gelecek 12 aylık dönemde de 19.8 milyar lira fazladan vergi toplanacağı vurgulandı.

Raporda ayrıca özelleştirme gelirlerine de yer verildi. Buna göre ocak-nisan döneminde toplam 39 milyon dolarlık özelleştirme yapıldı. Bu satışın 36.7 milyon dolarlık kısmını, özelleştirme olup olmadığı tartışmalı olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait arsa ve arazi satışlarının oluşturduğuna dikkat çekildi. Özelleştirmenin kamuya ait arsa ve arazilerin “dampingli” satışına dönüştüğüne işaret edilen raporda, “Son üç yılda 177.2 milyon dolar olan özelleştirme gelirlerinin 141 milyon dolarla yüzde 80’i taşınmaz satışlarından oluştu” denildi. Raporda, özelleştirme idaresinin kamu taşınmazlarını KDV ve harç muafiyeti ile taksit gibi çeşitli “damping” unsurlarıyla sattığına dikkat çekildi. 

Kurumlar vergisi yüzde 25 olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yürürlüğe girdi. Buna göre mükelleflerinin 1 Ocak 2021’den başlayan vergilendirme dönemleri için yüzde 25 kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacak. 2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise yüzde 23 kurumlar vergisi alınacak.