1 Mayıs Tertip Komitesi'nden ''1 Mayıs Müdahalesine'' Suç Duyurusu

1 Mayıs Tertip Komitesi'nden ''1 Mayıs Müdahalesine'' Suç Duyurusu
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu,''Başta Başbakan ve İçişleri Bakanı olmak üzere suç işleyen kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. 1 Mayıs 2015'te haksız ve hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınanlar...

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu,

''Başta Başbakan ve İçişleri Bakanı olmak üzere suç işleyen kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. 1 Mayıs 2015'te haksız ve hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır"

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs 2015 tertip komitesini oluşturan kurumlar olan DİSK, KESK, TMMOB, TTB adına 1 Mayıs'ta yaşananlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

1 Mayıs 2015'te haksız ve hukuka aykırı bir biçimde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen Çerkezoğlu '' 1 Mayıs 2015 komitesini oluşturan kurumlar DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak 1 Mayıs 2015'te ve devamında yaşanan bu hukuksuzlukları protesto ettiğimizi bu ihlallerin ısrarlı takipçisi olacağımızı buradan duyuruyoruz. Halen 200'ün üzerinde yurttaş hukuka aykırı ve keyfi bir biçimde gözaltında tutulmaya devam etmektedir. Gözaltına alınan kişiler uzun süre otobüslerde tutularak kötü muameleye maruz bırakılmıştır. Avukatların yakalama ve gözaltı işlemlerine itiraz işlemleri, avukatların adliyeye, savcılık koridorlarına girişleri polis barikatlarıyla önlenerek engellenmiştir" dedi

''BAŞBAKAN VE İÇİŞLERİ BAKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Çerkezoğlu, "Başta Başbakan ve İçişleri bakanı olmak üzere 1 Mayıs'ta yurttaşların haklarını kullanmasını zorla engelleyerek suç işleyen İstanbul Halkının en temel özgürlüklerini engelleyerek işkence çektiren kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. AKP'nin yargı üzerindeki baskıları nedeniyle göstere göstere işlenen bu suçlar cezasız kalırsa önce Anayasa Mahkemesi'ne sonra da AİHM'e başvuracağımızı şimdiden ilan ediyoruz" diye konuştu.

Çerkezoğlu ve beraberindekiler yapılan basın açıklamasının ardından adliyeye girerek suç duyurusunda bulundu.