Türkiye imalat PMI endeksi geriledi

Türkiye imalat PMI Ocak'ta 49.8'e gerileyerek daralmaya işaret etti.Markit tarafından HSBC için hazırlanan Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), Türkiye imalat sektörünün iyiye doğru gidişatı 2014 yılının...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Türkiye imalat PMI endeksi geriledi

Türkiye imalat PMI Ocak'ta 49.8'e gerileyerek daralmaya işaret etti.

Markit tarafından HSBC için hazırlanan Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), Türkiye imalat sektörünün iyiye doğru gidişatı 2014 yılının son ayında da devam etti. Fabrika çıkışları, yeni siparişler ve girdi satın alma faaliyetleri Kasım ayından bu yana daha yavaş bir şekilde artmış olsa da, mal üretim sektöründe istihdam son üç yılın en yüksek seviyesinde ölçüldü. birbirini takip eden beşinci ayda da herhangi bir değişiklik gözlenmediği anlamına gelen 50,0 değerinin üzerinde ölçülerek, Türkiye mal üreticilerinin ticaret koşullarının genel anlamda iyileşme göstermeye devam ettiğine işaret etti. PMI, dokuz ayın en yüksek seviyesini gören Kasım ayı değeri olan 52,2’den 51,4’e düşerek, Eylül ayından bu yana gözlenen genel anlamda en yavaş büyümeye işaret etti. Bununla birlikte, bu değer tarihi ortalama olan 51,0’ın üzerinde kalmaya devam etti. Bütün olarak değerlendirildiğinde, son çeyrekte mal üretim sektörünün performansı 2014 yılının ilk çeyreğinden bu yana en güçlü seviyelerde ölçüldü.

Aralık ayı dâhil üst üste dördüncü ayda da Türk imalatçılar tarafından alınan yeni iş miktarı artış gösterdi. Bununla birlikte, büyüme oranı dokuz ayın en yüksek seviyesi olan Kasım ayına nazaran hız keserek, marjinal bir hızda ölçüldü. Bu sırada, yeni ihracat siparişlerinde büyüme önemsiz seviyelerde kaldı.

Yeni siparişlerde gözlenen genel büyüme, üst üste beş ay boyunca artmakta olan üretime Aralık ayında destek sağladı. Büyüme hızı, son dokuz aylık dönemin en yüksek değerlerini gösteren Kasım ayına kıyasla yavaşlayarak genel olarak uzun vadeli anket ortalamasına (2005 ortalarından bu yana) uyumlu olarak, ılımlı bir seviyede seyretti.

Aralık ayı anketinde de istihdam olumlu statüsünü sürdürdü. İmalat sektöründe işgücü son üç yıl boyunca gözlenen en hızlı artışı göstererek art arda altmış yedinci ayda da büyümeye devam etti. İşe alımlardaki artış, hem mevcut gereksinimlere hem de yeni projelere bağlandı. Artan istihdam, son on ayda dokuzuncu kez firmalarda birikmiş işlerin azaltılmasına yardımcı oldu.

Girdi fiyatları enflasyonu Aralık ayı dâhil üst üste üçüncü ayda da hız keserek, Mayıs 2013’ten bu yana ölçülen en zayıf seviyede ölçüldü. Anket katılımcılarının bir kısmı azalan maliyet baskılarını, petrol fiyatlarının düşmesine bağlarken, bazı raporlara göre Amerikan doları döviz kurunun güçlenmesi ithalat fiyatlarının artmasına katkıda bulundu. Satın alınan girdi hacmi, fabrika çıkışları ve yeni siparişlerde olduğu gibi Kasım ayına nazaran daha zayıf bir hızda olsa da, üst üste beşinci ayda da arttı. Bu sırada, Türk imalat ürünleri için belirlenen fiyatlar ay boyunca genel olarak bir değişiklik göstermedi ve bu durum firmalarca rekabetçi baskılara bağlandı.